ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Επικοινωνία

 

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ email
Μπέρτος Εμμανουήλ - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υπηρεσίας / Προϊστάμενος Μονάδας Β 213-1514503 mbertos@gge.gr
Πελέκης Γεώργιος Α Προϊστάμενος 213-1514381 gpelekis@gge.gr
Λιαπόπουλος Νικόλαος Α Στέλεχος 213-1514386 nliapop@gge.gr
Βρέλλης Αθανάσιος Α Στέλεχος 213-1514574 avrellis@gge.gr
Βασιλάκος Λάμπρος Α Στέλεχος 210-3301529 lvasilakos@gge.gr
Τσιόπουλος Ευάγγελος Β Στέλεχος 213-1514381 vtsiopoulos@gge.gr
Μπαμπάτσικος Ιωάννης Β Στέλεχος 213-1514395 g.babats@gge.gr