ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Επικοινωνία

α/α

Όνομα Ιδιότητα email

Τηλέφωνα

1

Ζερβός Γεώργιος

Προϊστάμενος ΕΥΔΕ-ΒΕΚ gzervos@mou.gr

210-3824766

2 Μπενέα Σοφία Μονάδα Α sofibene@mou.gr

210-3893861

3 Ανεμοζάλης Απόστολος Μονάδα Α aanemozalis@mou.gr

210-3893827

4 Μαμούκαρης Κυριάκος Μονάδα Α kyrmam@gmail.com -

5

Καντσός Λεονάρδος Μονάδα Α lkantsos@gge.gr

-

6

Πελέκης Γεώργιος Προϊστάμενος Μον. Β1 gpelekis@gge.gr

210-3816106

7

Χρυσανθακοπούλου Μαλαματένια Μονάδα Β1 chrisate@mou.gr -
8 Λάτση   Ελένη Μονάδα Β1 elatsi@mou.gr

-

9 Βρέλλης Αθανάσιος Μονάδα Β1 avrellis@gge.gr 210-3302717
10 Βουκελάτος Βασίλειος Μονάδα Β1 vvoukelatos@gmail.com -
11 Λιαπόπουλος Νικόλαος Μονάδα Β1 nliapop@gge.gr 210-3893381
12 Τσιόπουλος Ευάγγελος Μονάδα Β1 vtsiopoulos@gge.gr 210-3893874
13 Τσώμου Αναστασία Μονάδα Β2 atsomou@mou.gr 210-3800547
14 Μπέρτος Εμμανουήλ Προϊστάμενος Μον. Γ mbertos@gge.gr 210-3893925
15 Βασιλάκος Λάμπρος Μονάδα Γ lvasilakos@gge.gr 210-3302717
16 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Μονάδα Γ g.babats@gge.gr 210-3893503
17 Κασιμάτη Ελένη Μονάδα Γ n.kassimati@mou.gr -
18 Πετρίτση - -

-