ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
(ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)
Πλατεία Κάνιγγος, 10181 Αθήνα
e-mail: eydevek@mou.gr
web site: eysed.gge.gov.gr
A.Φ.M : 090166291, Δ.Ο.Υ.: Δ΄ AΘHNΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ
Επιδότηση Τόκων (Α Κύκλος 2020) eydevek.tokoi2020@mou.gr
Επιδότηση τόκων (Β Κύκλος 2021) eydevek.tokoi2021@mou.gr
Τοπικά Μέτρα Χριστουγέννων 2020 topikametra2020@mou.gr
Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση Διαχ. Αποβλήτων eydevek.perypodomes@mou.gr
Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας eydevek.alysidesaxias@mou.gr
Προϊστάμενος ΕΥΔΕ – ΒΕΚ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 210-3893386 mtzortzis@mou.gr
Μονάδα Α – Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Σμαράγδα Ζησοπούλου 210-3893861 s.zissopoulou@mou.gr
Λιαπόπουλος Νικόλαος 210-3893381 nliapop@mou.gr
Πετρίτση Θεώνη 210-3893841 petrithe@mou.gr
Μονάδα Β1 – Διαχείρισης πράξεων 
Πελέκης Γεώργιος 210-3816106 gpelekis@mou.gr
Ανεμοζάλης Απόστολος 210-3893827 aanemozalis@mou.gr
Τσιόπουλος Ευάγγελος 210-3893874 vtsiopoulos@mou.gr
Μονάδα Β2: Υλοποίησης Πράξεων
Τσώμου Αναστασία 210-3893843 atsomou@mou.gr
Βασιλάκος Λάμπρος 210-3893828 lvasilakos@mou.gr
Βρέλλης Αθανάσιος 210-3302717 avrellis@mou.gr
Χρυσανθακοπούλου Μαλαματένια 210-3800547 chrisate@mou.gr
Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης
Μπέρτος Εμμανουήλ 2103893925 mbertos@mou.gr
Λιοχρήστου Βασίλειος vliochristou@mou.gr
Γραμματεία 210-3893503