ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
(ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)
Πλατεία Κάνιγγος, 10677 Αθήνα
e-mail: epiteliki@gge.gr
web site: eysed.gge.gov.gr
Προϊστάμενος ΕΥΔΕ – ΒΕΚ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 210-3893386 mtzortzis@mou.gr
Μονάδα Α – Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
                       _
Λιαπόπουλος Νικόλαος 210-3893381 nliapop@mou.gr
Πετρίτση Θεώνη 210-3893841 petrithe@mou.gr
Χρυσανθακοπούλου Μαλαματένια 210-3800547 chrisate@mou.gr
Μονάδα Β1 – Διαχείρισης πράξεων
Πελέκης Γεώργιος 210-3816106 gpelekis@mou.gr
Ανεμοζάλης Απόστολος 210-3893827 aanemozalis@mou.gr
Βουκελάτος Βασίλειος vvoukelatos@mou.gr
Τσιόπουλος Ευάγγελος 210-3893874 vtsiopoulos@mou.gr
Μονάδα Β2: Υλοποίησης Πράξεων
Τσώμου Αναστασία 210-3893843 atsomou@mou.gr
Βασιλάκος Λάμπρος 210-3302717 lvasilakos@mou.gr
Βρέλλης Αθανάσιος 210-3302717 avrellis@mou.gr
Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης
Μπέρτος Εμμανουήλ 2103893925 mbertos@mou.gr
Κασιμάτη Ελένη 210-3893527 n.kassimati@mou.gr
Λάτση  Ελένη 210-3893842 elatsi@mou.gr
Λιοχρήστου Βασίλειος vliochristou@mou.gr