ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Μονάδες:

1)   Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

2)   Μονάδα Β1: Διαχείρισης πράξεων

3)   Μονάδα Β2: Υλοποίησης Πράξεων

4)   Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

 

 

Σχετική νομοθεσία / αποφάσεις:

 join us                                                                                                                                                        Δείτε την πρόσκληση στελέχωσης της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ

2019-12-13 ΦΕΚ 4559-2019 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ -BΕΚ)».

2020-01-20_ΦΕΚ 52-2020 [Ορισμός εποπτεύοντος οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»]