ΕΥΣΕΔ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Rotating Header Image

Διάρθρωση

Α. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Β. Τέσσερις (4) μονάδες ως κάτωθι:

  • Μονάδα Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Παρακολούθησης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή (Μονάδα Α).
  • Μονάδα Εφαρμογής  Πράξεων αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς και της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Μονάδα Β1)
  • Μονάδα Εφαρμογής Πράξεων αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου και της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Μονάδα Β2)
  • Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης (Μονάδα Γ)