ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Διάρθρωση

(α) Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

(β) Μονάδα Α’ : Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

(γ) Μονάδα Β1 : Διαχείρισης Πράξεων

(δ) Μονάδα Β2 : Υλοποίησης Πράξεων

(ε) Μονάδα Γ : Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης