ΕΥΣΕΔ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αποστολή

     Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των πολιτικών εφαρμογής των δράσεων του ΥΠΟΙΑΝ στον τομέα του Εμπορίου και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΥΠΟΙΑΝ ως Δικαιούχου Δράσεων στον ανωτέρω τομέα στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Ε.Σ.Π.Α.