ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Διευκρινήσεις επί των όρων του Διαγωνισμού 02/2011 «ΟΠΣ Μητρώου Εμπορικών Σημάτων»

Παρατίθενται διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που ετέθησαν από ενδιαφερόμενους σχετικά με τους όρους της διακήρυξης 02/2011 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ».

Επίσης  επισυνάπτεται ο πίνακας συμμόρφωσης της διακήρυξης σε μορφή αρχείου Word.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Comments are closed.