ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

..αποδοχή των προσφορών ..της Δ/ξης 01/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ..ενδοομιλικών συναλλαγών ..

Κατ΄ αρχήν αποδοχή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό της Δ/ξης 01/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ. για την ανάδειξη αναδόχου για την Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Comments are closed.