ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Προκήρυξη .. ΟΠΣ Μητρώου Εμπορικών Σημάτων

Η ΕΥΣΕΔ/Εμπ της ΓΓΕ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ) μητρώου εμπορικών σημάτων».

Το έργο είναι ενταγμένο στον άξονα 01 «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ» του ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Προκήρυξη ΟΠΣ Μητρώου Εμπορικών Σημάτων

Comments are closed.