ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

..διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης..

Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις.

Οδηγίες και διευκρινήσεις αναφορικά με τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής.

E_2011_06_02_Κοινοποίηση COCOF ΥΠΟΝΟΙΕΣ ΑΠΑΤΗΣ_25555

2011_06_02_Οδηγός ΣΔΕ_Υπόνοια Απάτης

Fraud_Indicators_for_Structural_Funds_version_0_7_gr

ΟΔΗΓΟΣ ΣΔΕ_3η ΕΚΔΟΣΗ_ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Οι οδηγίες αυτές εκδόθηκαν σε συνέχεια των συστάσεων της  Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), για την ενημέρωση των δικαιούχων και των εμπλεκόμενων Φορέων Διαχείρισης.

Comments are closed.