ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Αποδοχή .. και αποσφράγιση του οικονομικού μέρους.. υπαίθριου εμπορίου..

Αποδοχή της προσφοράς της Ένωσης των Κ/νου Δάμη, Βασιλικής Θηβαίου, Μαρίας Βαμβακά και αποσφράγιση του οικονομικού μέρους αυτής για την Πράξη «Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής». Κατεβάστε την σχετική απόφαση.

Comments are closed.