ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Ομάδα εργασίας – Χερσαίες Οδικές Εμπορευματικές μεταφορές

Απόφαση συγκρότησης ομάδας εργασίας για τη δράση κρατικών ενισχύσεων με τίτλο : «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών»  Απόφαση συγκρότησης ομάδας εργασίας

Comments are closed.