ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

..αποτύπωση απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων ..

Υλοποίηση της πράξης «Σχεδιασμός και αποτύπωση απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων και υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Κατεβάστε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Πρόσκληση υποβολής προσφορών και την σχετική απόφαση Απόφαση υλοποίησης της Πράξης .

Η παρούσα απόφαση εχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ , του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Comments are closed.