ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

.Συγκρότηση Επιτροπής .. κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου..

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών και Επιτροπής Ενστάσεων με διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Πράξη «Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής». Κατεβάστε την σχετική απόφαση Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπών

Comments are closed.