ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης Ο.Π.Σ εμπορικών σημάτων

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ) μητρώου εμπορικών σημάτων»

Έναρξη διαβούλευσης:  30-12-2010   Λήξη διαβούλευσης:  27-01-2011

Οδηγίες διαβούλευσης

Κωδικός έργου  ΟΠΣ 296479 κωδικός ΣΑΕ 2010ΣΕ05880010 και με εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό  2.131.900 €

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΠΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της  ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και  digitalplan.gov.gr

 

Σχόλια που έχουν παραληφθεί:

 1.  ΠΑΠΑΤΣΟΥΤΣΟΣ Συντάκτης : Γιάννης Παπατσούτσος
 2. ΚΑΥΚΑΣ-Β1  Συντάκτης : Καυκάς Ιωάννης Β1
 3. ΚΑΥΚΑΣ-Β2 Συντάκτης : Καυκάς Ιωάννης  Β2
 4. ΝΙΚΑΣ Συντάκτης : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΑΣ
 5. ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ Συντάκτης : Θωμάς Παπαπολύζος
 6. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Συντάκτης :ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
 7. ΠΑΠΑΤΣΟΥΤΣΟΣ_2 Συντάκτης :Γιάννης Παπατσούτσος -2
 8. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Συντάκτης : ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 9. ΣΑΝΔΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Συντάκτης : Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος
 10. KΡΕΤΣΙΜΟΣ Συντάκτης :  Ευάγγελος Κρέτσιμος
 11. ΚΟΝΔΥΛΗΣ Συντάκτης : Αυγουστίνος Κονδύλης
 12. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Συντάκτης: Ανδρέας Μανιάτης
 13. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Συντάκτης:Γιώργος Νικολόπουλος
 14. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-δ Συντάκτης: Βασιλική Βασιλειάδου

6 Comments

 1. Ο/Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ λέει:

  Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, σελ. 215, προδιαγραφή 7 του λογισμικού «16.Ηλεκτρονική Διαχείριση Περιεχομένου, Εγγράφων και Ροών Εργασίας», αναφέρεται «Να παρέχεται πρόσβαση στο σύστημα μέσα από Thick Client. Τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα για αυτή τη λειτουργία πρέπει να είναι Microsoft Windows XP, 2000 & 2003, 2007″.
  Παρακαλούμε να επανεξετάσετε την συγκεκριμένη προδιαγραφή καθώς αν το ζητούμενο είναι να υπάρχει και πρόσβαση μέσω εγκατάστασης client λογισμικού (αρχιτεκτονική client – server) αυτό έρχεται σε αντίφαση με την ζητούμενη web αρχιτεκτονική του ΟΠΣ καθώς επίσης και με τις προδιαγραφές 6, 26 και 27 του ίδιου λογισμικού.

 2. Ο/Η ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ λέει:

  Αξιότιμοι κύριοι καλησπέρα,

  Σας επισυνάπτουμε τις παρατηρήσεις μας επί της δημόσιας διαβούλευσης της προκήρυξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) Μητρώου Εμπορικών Σημάτων».

  ΜΕΡΟΣ Δ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  8. Σαρωτές (σελίδα 188,189)

  Οι προδιαγραφές των σαρωτών φωτογραφίζουν μοντέλα συγκεκριμένης εταιρείας και με τον τρόπο αυτό στερούν τη δυνατότητα σε κατασκευαστές που μπορούν να προσφέρουν σαρωτές στο διαγωνισμό να πάρουν μέρος. Συγκεκριμένα αναφέρετε στις προδιαγραφές οι σαρωτές να είναι επίπεδοι με αυτόματο τροφοδότη ενσωματωμένο. Στην αγορά υπάρχουν σαρωτές με αυτόματο τροφοδότη που μπορούν να συνδεθούν προαιρετικά με ξεχωριστό επίπεδο σαρωτή Α4 ή Α3. Έτσι μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο ακόμα και σε περίπτωση βλάβης του ενός κάτι που δεν συμβαίνει όταν είναι ενσωματωμένοι.

  Επίσης δεν αναφέρονται τυποποιημένα χαρακτηριστικά των σαρωτών όπως :

  Tαχύτητα σάρωσης σαρωτή με αυτόματο τροφοδότη που συνήθως δίνεται στα 300dpi ασπρόμαυρο.

  Ταχύτητα σάρωσης επίπεδου σαρωτή.(πλήρης κύκλος για παραγωγή τελικού ψηφιακού αρχείου)

  Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη.

  Ημερήσιος κύκλος εργασίας για κάθε σαρωτή (επίπεδου και με αυτόματο τροφοδότη).

  Οπτική ανάλυση σαρωτή με αυτόματο τροφοδότη.

  Με εκτίμηση

  Χατζηχρήστου Νικόλαος

 3. Ο/Η Θωμάς Παπαπολύζος λέει:

  1. Για την αποφυγή μεγάλου όγκου προσφοράς και για τη διευκόλυνση του έργου της επιτροπής προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτούνται να κατατεθούν σε ηλεκτρονικό μέσο (CD-ROM).

  2. Στο Παράρτημα Β’, Άρθρο 1.3.2, σελ. 8 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.» παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού, αρκεί το «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων Του Υ.Π.Οι.Α.Ν. Στους Τομείς Εμπορίου Και Προστασίας Του Καταναλωτή (ΕΥΣΕΔ Εμπ/Κ)» ή είναι επιθυμητό το «Γενική Γραμματεία Εμπορίου/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων Του Υ.Π.Οι.Α.Ν. Στους Τομείς Εμπορίου Και Προστασίας Του Καταναλωτή (ΕΥΣΕΔ Εμπ/Κ)»;

  3. Στο Παράρτημα Β’, Άρθρο 1.4.1-1.4.2, σελ. 8 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου δεν υπάρχει αναφορά – απαίτηση ξεχωριστού φακέλου δικαιολογητικών. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε που επιθυμείται να συμπεριληφθούν τα στοιχεία «Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά». Σε περίπτωση που επιθυμείται να συμπεριληφθεί και φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής παρακαλούμε ορισθεί εάν η απαίτηση του άρθρου 1.4.2 «Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. » απαιτείται να εφαρμοσθούν και στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.

  4. Στο Παράρτημα Β’, Άρθρο 1.4.4, σελ. 8 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται η υποχρέωση παράθεσης ξεχωριστού ευρετηρίου για την ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων της προσφοράς. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί το σημείο ακριβώς που επιθυμείται να συμπεριληφθεί το συγκεκριμένο ευρετήριο (εντός του φακέλου της προσφοράς, εντός του φακέλου των δικαιολογητικών ή εντός του φακέλου της τεχνικής);

  5. Στο Παράρτημα Β΄: Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνισμού, Άρθρο 1.6, σελίδα 8 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : …». Ωστόσο, στη συνέχεια δεν αναφέρει τα σημεία (v) και (vi) περί υπεύθυνης δήλωσης για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δήλωσης χώρας κατασκευής του προσφερόμενου είδους αντίστοιχα, όπως απαιτείται από το προαναφερόμενο άρθρο του Π.Δ.

  6. Στο Παράρτημα Β΄: Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνισμού, Άρθρο 1.6.3 , σελίδα 10 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «Παραστατικό εκπροσώπησης , κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.». Ωστόσο, δε διευκρινίζεται το είδος του παραστατικού εκπροσώπησης που ικανοποιεί την εν λόγω απαίτηση.

  7. Στο Παράρτημα Β΄: Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνισμού, Άρθρο 1.6.5. (iv) , σελίδα 10 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων συναφών έργων, τα οποία υλοποίησαν οι υποψήφιοι κατά την προηγούμενη τριετία…”. Ωστόσο, δε διευκρινίζεται με ακρίβεια ποια έργα θεωρούνται συναφή.

  8. Στο Παράρτημα Β΄: Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνισμού, Άρθρο 1.6.6. , σελίδα 10 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου έργου…» Η συγκεκριμένη απαίτηση υπάρχει και παραπάνω στο σημείο 1.6.5.(iii). Στη συνέχεια αναφέρεται «θα πρέπει να προσκομίσει κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού με ιδιαίτερη μνεία για το επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό και τους υπεύθυνους του ποιοτικού ελέγχου». Ωστόσο, δε διευκρινίζεται αν η κατάσταση πρέπει να είναι θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας ή απλός πίνακας με τα στοιχεία του απασχολούμενου προσωπικού.

  9. Στο Παράρτημα Β΄: Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνισμού, Άρθρο 1.6.6. , σελίδα 11 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, … είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται με βεβαίωση ή σχετική δήλωση τους. » Η συγκεκριμένη απαίτηση υπάρχει σχεδόν αυτούσια και παραπάνω στο σημείο 1.6.5.(iv).

  10. Στο Παράρτημα Β΄: Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνισμού, Άρθρο 1.6.6. , σελίδα 11 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «Υπεύθυνες δηλώσεις (Ν.1599/86), των «εξωτερικών συνεργατών» , όταν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες (μη μόνιμο προσωπικό του Υποψηφίου), στις οποίες να δηλώνουν ότι το έργο (αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης) καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό τελεί εν γνώσει τους.» Παρακαλούμε να ορισθεί εάν στο μόνιμο προσωπικό περιλαμβάνονται τα στελέχη όπου απασχολούνται με συμβάσεις έργου σε μόνιμη και αποκλειστική βάση από την εταιρεία, όπως επίσης και εάν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας οι οποίοι την εκπροσωπούν σε μόνιμη και διαρκή βάσει περιλαμβάνονται στα μόνιμα στελέχη.

  11. Στο Παράρτημα Β’, Άρθρο 1.6.5.ii, σελ. 10 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «ii) Ισολογισμού της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων) από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά μέσο όρο για το ανωτέρω διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της προσφερόμενης υπηρεσίας. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί». Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη απαίτηση όπως και οι λοιπές σχετικές απαιτήσεις των Άρθρων 1.6.5 και 1.6.6 δύναται να καλυφθούν αθροιστικά από τα μέλη ένωσης βάσει της «Δάνειας Εμπειρίας» όπως ορίζεται στον ΠΔ 118/2007. Επιπρόσθετα, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης θα υπολογιστεί βάσει του προϋπολογισμού του παρόντος έργου με ή χωρίς ΦΠΑ;

  12. Στο Παράρτημα Β’, Άρθρο 1.6.7 παρακαλούμε να επανεξεταστεί βάσει και των προβλέψεων περί Δάνειας Εμπειρίας όπως προβλέπονται στο ΠΔ 118/2007.

  13. Στο Παράρτημα Β΄: Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνισμού, Άρθρο 1.7, Ομάδα έργου, σελίδα 11 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται στο σημείο (4) «Κατάλογο στελεχών του προσωπικού του προσφέροντα, των υπεργολάβων του και των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της Ομάδας Έργου, … Επίσης θα πρέπει να παρατίθεται πίνακας απασχόλησης ανά δραστηριότητα και μέλος της Ομάδας Έργου, όπως παρακάτω:…» Τι διαφορά έχει ο κατάλογος από τον πίνακα που απαιτείται επιπρόσθετα και πως ακριβώς ο πίνακας παρατίθεται ανά δραστηριότητα και μέλος της ομάδα έργου με βάση το υπόδειγμα που έχει δοθεί;

  14. Στο Παράρτημα Β΄: Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνισμού, Άρθρο 1.7, Ομάδα έργου , σελίδα 12 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται στο σημείο (5) «Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων στελεχών, τα οποία θα υποβληθούν σε Παράρτημα, με ιδιαίτερη αναφορά των γνώσεων και της εμπειρίας τους στις…». Ωστόσο, το υπόδειγμα που δίνεται δεν προβλέπεται χώρος για ιδιαίτερη αναφορά γνώσεων και εμπειρίας στις θεματικές περιοχές εξειδίκευσης του έργου. Επίσης, δε διευκρινίζεται αν το παράρτημα θα ανήκει στην τεχνική προσφορά.

  15. Στο Παράρτημα Β΄: Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνισμού, Άρθρο 1.7, Ομάδα έργου , σελίδα 12 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται στο σημείο (5) η απαίτηση προσκόμισης βιογραφικών σημειωμάτων στην τεχνική προσφορά. Συνήθως η εμπειρία και επαγγελματική ικανότητα της ομάδας έργου αποτελούν ένα on/off κριτήριο κατά το στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών. Ωστόσο, στο εν λόγω σχέδιο διακήρυξης δεν απαιτούνται βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου παρά μόνο στο φάκελο της τεχνικής. Θα προτείναμε να επανεξετάσετε την ανωτέρω απαίτηση και να εντάξετε τα βιογραφικά σημειώματα στο πλαίσιο ελέγχου του υποβαλλόμενου φακέλου δικαιολογητικών.

  16. Στο Παράρτημα Β’, Άρθρο 1.7, σελ. 11 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται στη Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου «Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε δραστηριότητες και πακέτα εργασίας όπως αυτά αναφέρονται στις αναλυτικές προδιαγραφές του έργου.» Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν τα πακέτα εργασίας αποτελούνται από επιμέρους δραστηριότητες ή συμβαίνει το αντίστροφο. Παρακαλούμε να ορισθεί επακριβώς η αλληλουχία Φάσεων – Πακέτων Εργασίας κλπ και τα επιθυμητά επίπεδα ανάλυσης, έτσι ώστε να αποφευχθούν αποκλίσεις μεταξύ των Υποψήφιων Αναδόχων κατά τη σύνταξη των προσφορών.

  17. Στο Παράρτημα Β’, Άρθρο 1.8.1.11, σελ. 13 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης». Παρακαλούμε όπως ορισθεί επακριβώς το κατώτατο όριο βάσει του οποίου μία προσφερόμενη τιμή ή η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα θεωρηθεί ως υπερβολικά χαμηλή.

  18. Στο Παράρτημα Β’, Άρθρο 1.8.2, σελ. 14 όπου ορίζονται τα περί του Τρόπου Πληρωμής, παρακαλείσθε να επανεξετάσετε το θέμα εντάσσοντας και εναλλακτικό σχήμα πληρωμής με τμηματικές πληρωμές ανά ομάδα παραδοτέων για τις περιπτώσεις όπου ένας Ανάδοχος δεν επιθυμεί τη λήψη προκαταβολής.

  19. Στο Παράρτημα Β’, Άρθρο 1.6.5.ii, σελ. 19 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι». Παρακαλούμε να αντικατασταθεί το «προμηθευτές» με τον όρο «Ανάδοχοι»

  20. Στο Παράρτημα Β΄: Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνισμού, Άρθρο 5.2.1 , σελίδα 19 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ΕΥΡΩ, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/05, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3414/05.» Ωστόσο, δε διευκρινίζεται ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν προκειμένου να ελεγχθεί τόσο η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας στη διαγνωστική διαδικασία όσο και η απαιτούμενη ονομαστικοποίηση των μετοχών.

  21. Στο Παράρτημα Β΄: Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνισμού, Άρθρο 5.2.3 , σελίδα 19 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «Οι εν λόγω επιχειρήσεις προσκομίζουν πριν την υπογραφή της σύμβασης στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.» Ωστόσο, δε διευκρινίζεται σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να υποβληθεί η εν λόγω δήλωση.

  22. Στο Παράρτημα Γ’: Ειδικοί Όροι αναφέρεται: «1. Τα κατατιθέμενα σχέδια, φωτογραφίες, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα ΣΤ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος.». Στο σημείο αυτό δεν υπάρχει καμία αναφορά ή κάποια επεξήγηση για τι θα πρέπει να δηλώνεται της Υπεύθυνης Δήλωσης. Παρακαλείσθε να ορίσετε επακριβώς τις απαιτήσεις ως προς το συγκεκριμένο σημείο.

  23. Στο Παράρτημα Δ΄: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, σελίδα 23 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «…………. Δ\νση ………………………. δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………για την προμήθεια ………». Παρακαλούμε όπως ορισθεί επακριβώς την υπηρεσία υπέρ της οποία θα εκδοθεί η εγγυητική επιστολή για αποφυγή λαθών (π.χ. θα είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Δράσεων του Υ.ΟΙ.Α.Ν στους Τομείς Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή). Παράλληλα, στο σημείο που υπάρχει κενό προς συμπλήρωση μετά το «για την προμήθεια» δεν είναι σαφές τι ακριβώς απαιτείται να συμπληρωθεί.

  24. Στο Παράρτημα ΣΤ, Άρθρο Γ.6.1, σελίδα 132 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται: «Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταρτίσουν το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (με τη μορφή GANTT) που θα περιλαμβάνει τον χρονοπρογραμματισμό των εργασιών (χρονικές διάρκειες υλοποίησης), τα κύρια ορόσημα και παραδοτέα και τους ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / ομάδες έργου) που θα εμπλέκονται στην υλοποίηση κάθε φάσης του έργου.» Παρακαλούμε να επανεξετάσετε την ανωτέρω απαίτηση γιατί προκύπτει ότι οι Ανάδοχοι θα πρέπει να παραδώσουν Gantt Chart όπου θα συμπεριλαμβάνονται οι ανθρώπινοι πόροι όπου θα εμπλέκονται σε κάθε φάση του έργου. Βάσει της εμπειρίας μας κάτι τέτοιο δε δύναται να αποτυπωθεί σε ένα διάγραμμα Gantt.

  25. Στο Παράρτημα ΣΤ, Άρθρο Γ.6.1, σελ. 133 στους πίνακες των φάσεων διακρίνονται δράσεις και παραδοτέα ανά φάση του έργου, ενώ στο Παράρτημα Β’, Άρθρο 1.7, σελ. 11, αναφερόταν ότι οι φάσεις αποτελούνται από δραστηριότητες και πακέτα εργασίας. Παρακαλούμε όπως ορίσετε επακριβώς την ορολογία την οποία επιθυμείται να τηρείται από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, καθώς και τη δομή οργάνωσης των φάσεων, δηλαδή θα είναι Φάσεις – Πακέτα Εργασίας – Δραστηριότητες ή επιθυμείται κάποια άλλη ιεραρχία και οργάνωση;

  26. Στο Παράρτημα ΣΤ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, Γ.7 Ομάδα έργου – Σχήμα διοίκησης έργου, σελίδα 138 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών» Με βάση τα όσα αναφέρεται φαίνεται να απαιτείται πάνω από ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Θα ήταν χρήσιμο να διευκρινιστεί.

  27. Στο Παράρτημα ΣΤ, Άρθρο Γ.7, σελ. 138 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται για τον Υπεύθυνο Έργου και τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου ότι θα πρέπει να είναι «Μόνιμα στελέχη του Φορέα του υποψήφιου». Παρακαλούμε να διευκρινίσετε επακριβώς εάν ως μόνιμα στελέχη δύναται να συμπεριληφθούν και πρόσωπα για τα οποία μπορεί να τεκμηριωθεί σταθερή και συνεχής σχέση με τον Υποψήφιο Ανάδοχο καθώς επίσης και εάν στα μόνιμα στελέχη συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος μίας εταιρείας, οι οποίες δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία.

  28. Στο Παράρτημα ΣΤ’, Δ” Μέρος, Πίνακες Συμμόρφωσης του Έργου, Πίνακας 1, σελίδα 150, Απαίτηση 2 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «Ο οδικός χάρτης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον σε πινακοποιημένη μορφή τις δραστηριότητες που προτείνει ο υποψήφιος και τις αντίστοιχες μία προς μια εργασίες υλοποίησης που θα ακολουθήσει συ-νοδευόμενες από το αντίστοιχο πλήρες και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (διάρκεια / προαπαιτήσεις – προϋποθέσεις / εργαλεία / ανθρωποπροσπάθεια / ορόσημα – milestones / παραδοτέα)». Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν οι προαναφερόμενες δραστηριότητες ταυτίζονται με τις δραστηριότητες που καλείται να αναπτύξει ο Υποψήφιος Ανάδοχος τις Φάσεις του, όπως επίσης και να ορίσετε επακριβώς τις απαιτήσεις του οδικού χάρτη, ο οποίος δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο της Τεχνικής Προσφοράς.

  29. Στο Παράρτημα ΣΤ’, Δ” Μέρος, Πίνακες Συμμόρφωσης του Έργου, Πίνακας 1, σελίδα 150, Απαίτηση 4 του σχεδίου διακήρυξης του παρόντος έργου αναφέρεται «Για κάθε δραστηριότητα και στάδιο να περιγραφούν αναλυτικά τα παραδοτέα που θα υποβάλλει ο υποψήφιος ανάδοχος.». Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν ο όρος «στάδιο» που χρησιμοποιείται είναι ταυτόσημος με τα «πακέτα εργασίας» των φάσεων του έργου.

 4. Ο/Η ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΑΣ λέει:

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : …./2010 ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ/Κ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΑΣ , ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

  ΣΕΛΙΔΕΣ 3,4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  Να γίνει αναφορά στους Κανονισμούς :
  - (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999,
  - (EK) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
  - (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
  - (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής που τροποποιεί τις Οδηγίες (ΕΚ) 2004/17, (ΕΚ) 2004/18 σχετικά με όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV.
  - (ΕΚ) 1177/09 της Επιτροπής που τροποποιεί τις Οδηγίες (ΕΚ) 2004/17 και (ΕΚ) 2004/18 σχετικά με τα ελάχιστα όρια (κατώφλια) εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών για την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων.
  Επίσης να γίνει αναφορά στους Νόμους :
  - Νόμος 2672/98 (ΦΕΚ 290Α/28-12-1998) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 14 : «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα».
  - Νόμος 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/09, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46).
  - Νόμος 1892/90 (ΦΕΚ 101Α/31-7-1990) «Για τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», άρθρο 88.
  Τέλος να γίνει αναφορά στις αποφάσεις :
  - Απόφαση 16820/2-9-10 του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1515Β/7-9-2010) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
  - Απόφαση Π1/2941 (ΦΕΚ 1988Β/10-9-2-09) των υφυπουργών ανάπτυξης για εξαίρεση ένταξης στο ΕΠΠ των ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση Π1/3889 (ΦΕΚ 936Β/28-6-2010) του ΥΠΟΙΑΝ.
  - Απόφαση της διοίκησης περί αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου και ένταξης του για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
  Να διαγραφεί το εδάφιο 1.8 με την αναφορά στον Ν.3021/02, ο νόμος αυτός (άρθρα 1-6) έχει καταργηθεί με τον Ν.3414/05 (άρθρο 12 αυτού «Τροποποιούμενες-Καταργούμενες διατάξεις», εδάφιο 26).
  Ακόμη στην αναφορά στο Νόμο 2286/95 να προστεθεί : «όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
  Τέλος, το εδάφιο 1.15 με την αναφορά στο «Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου, συμπληρωματικώς» προτείνουμε να ξαναγραφτεί ως : «Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου, κατά περίπτωση και σε όποια σημεία και σε όποια άρθρα γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε αυτό στην διακήρυξη» αφού με το ΠΔ 118 εκτελούνται προμήθειες και όχι υπηρεσίες. Επιπλέον, τι σημαίνει συμπληρωματικώς. Σε ποια άρθρα της διακήρυξης εφαρμόζεται συμπληρωματικώς και σε ποια σημεία αυτών ?
  Δεν προκηρύσσουμε Ανοιχτό μειοδοτικό Διαγωνισμό, δεν είναι μειοδοτικός, διότι μπορεί να βγει ανάδοχος κάποιος που είναι ακριβότερος….. Προκηρύσσουμε Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (για να συμφωνούμε και με τα άρθρα 1§2α και 1§11α της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.)
  Η παράγραφος : «Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία 52 ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση», να γίνει :
  «Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία 40 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) και από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο. Η προκήρυξη και το περιεχόμενό της δεν μπορούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών της παρούσας διακήρυξης η αναφορά σε ημέρες – αν δεν αναφέρεται αλλιώς – νοείται ως αναφορά σε ημερολογιακές ημέρες. Στις προθεσμίες δεν προσμετρούνται η ημέρα αποστολής ή δημοσίευσης της διακήρυξης και η ημέρα υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά τον υπολογισμό των προθεσμιών οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 1182/71/ΕΚ (ΕΕ L 124 της 08.06.1971), όπως εκάστοτε ισχύουν».
  Τέλος γιατί υπογράφει την διακήρυξη ο ΓΓΕ και όχι ο προϊστάμενος της Α.Α.? Δηλ δεν προκηρύσσει η Α.Α. όπως αυτή ορίζεται στον πιν του Παραρτήματος Α΄ αλλά η ΓΓΕ ?
  Ο τίτλος «Τόπος-Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού» να γίνει «Τόπος-Χρόνος Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας Διαγωνισμού».
  Διαβλέπω λάθος στον ορισμό των ημερομηνιών – καίτοι δεν δίδονται – στις παραγράφους 2 και 4. Αν ορίζεται άλλη ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών (με κατάθεση τους αυτοπροσώπως, παρ 2) και άλλη για την παραλαβή τους με αποστολή μέσω Ταχυδρομικής Υπηρεσίας ή courier (παρ 4, όπου μάλιστα δίδεται προθεσμία έως τις 15.00) και εφόσον η δεύτερη ημερομηνία είναι κάποια/κάποιες μέρες νωρίτερα από την πρώτη, αυτό παραβιάζει την βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων διότι σε αυτόν που αποστέλλει την προσφορά του ταχυδρομικά, του δίδονται μία ή πλέον ημέρες λιγότερο από τις 52 σε σχέση με αυτόν που την καταθέτει αυτοπροσώπως….Και βέβαια μπορεί και το ΠΔ 118/07 στο άρθρο 11 να αναφέρει το ίδιο (ταχυδρομική κατάθεση μια μέρα πριν), αλλά αυτό είναι αντικοινοτικό και πρέπει να αλλάξει σε επόμενη τροποποίηση του 118 !!
  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
  Στην παράγραφο 2 : Από ποιες χώρες μπορούν να προέρχονται οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής ? Από τα κράτη-μέλη της ΕΕ μόνο, ή ανοίγουμε τον διαγωνισμό και δεχόμαστε και αυτούς από κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή και από τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT), σύμφωνα με τα άρθρα 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 12 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και η οποία συμφωνία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον Νόμο 2513/1997, υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή και από άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ?? Αν κρίνουμε από το εδάφιο 1.8.1.12, σελ 13 της διακήρυξης, μάλλον τους δεχόμαστε όλους.
  Στην παράγραφο 7 : Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο δεν βαρύνουν το Δημόσιο αλλά τον Ανάδοχο !… βλέπε νόμο 3548/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3801/09, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46, αλλά και νομολογία, βλέπε γνωμοδότηση 204/2010 ΝΣΚ για πληρωμή δημοσιεύσεων σε διαγωνισμούς προμηθειών ΟΤΑ.
  Στο πεδίο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, συνήθως η διάρκεια ορίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (βλέπε και άρθρο 13 ΠΔ 118/07), άλλωστε και στο Παράρτημα Β, §1.2 έτσι ορίζεται !
  Ακόμη θα θέλαμε να δούμε στον πίνακα του παραρτήματος αυτού και το πεδίο με τις κρατήσεις….
  Τέλος Ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ δεν μετρά από την υπογραφή της σύμβασης αλλά προσδιορίζεται στο άρθρο 23§3 του ΠΔ 118/07, μιας και επικαλούμεθα το ΠΔ118 στο νομικό πλαίσιο.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
  Η παράγραφος : «Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφ όσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη τους, Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη παρούσα απόφαση», να ξαναγραφτεί ως εξής :
  «Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη ισχύος τους, και κατ” ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα».
  Παρ 1.4.1 : Θα προτιμούσαμε η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, να μην υποβάλλονται «χύμα» μέσα στον κυρίως φάκελο αλλά σε σφραγισμένο επί μέρους φάκελο με τίτλο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Γιατί δεν αναγράφεται και στον φάκελο τεχνικής προσφοράς ότι τα στοιχεία τοποθετούνται «σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή απορρίψεως» όπως αναγράφεται για την οικονομική προσφορά ? Δηλ μπορεί να έχει φάκελο τεχνικής ανοικτό, ή ακόμα-ακόμα, τα τεχνικά στοιχεία χύμα ?
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
  Παρ 1.6 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Συνεχίζεται η αναφορά σε άρθρα του ΠΔ 118/07. Θυμίζουμε ότι οι συχνές παραπομπές μέσα στην διακήρυξη σε εθνικούς νόμους, αντίκεινται προς την αρχή της διαφάνειας….. Το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, για παράδειγμα, ζητάει την Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους. Όμως δεν βλέπω να ζητείται εδώ.
  Γιατί στο εδάφιο 1.6.2 (α) ζητείται μη καταδίκη σε αδικήματα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 και δεν πηγαίνουμε κατευθείαν στο άρθρο 45§1 του ΠΔ 60/07? Ξανατονίζω ότι αφού το ΠΔ118/07 δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσίες, επιδιώκουμε την ελάχιστη αναφορά σε αυτό…Τα ίδια ισχύουν και για τα εδάφια β, γ, η και ι. Χρησιμοποιήστε λοιπόν το ΠΔ 60/07 που ισχύει εδώ (για να μην πούμε να αναφερθούν αναλυτικά τα αδικήματα αυτά).
  Στο εδάφιο στ, να διαγραφεί η αναφορά στο αν ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, δεν δουλεύουμε με ΠΔ 118/07…..
  Επιπλέον, όσον αφορά την εγγραφή στο Επιμελητήριο, εδάφιο στ, η θέση μας είναι ότι πρέπει να ζητείται σε αυτή την φάση η ίδια η βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο και όχι υπεύθυνη δήλωση. Υπεύθυνη δήλωση ζητάει το ΠΔ118/07, το οποίο δεν διέπει υπηρεσίες. Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει εφαρμογή το άρθρο 25 του Ν.3614/07, σύμφωνα με το οποίο ζητάμε υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού που αφορούν την προσωπική κατάσταση του διαγωνιζομένου κατά τους όρους του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18. Όμως η εγγραφή σε επαγγελματικές οργανώσεις ή επιμελητήρια αναφέρεται στο άρθρο 46, άρα για αυτά ζητάμε το ίδιο το πιστοποιητικό ή την βεβαίωση.
  Πάμε τώρα στο εδάφιο η : «Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού». Λοιπόν το άρθρο 6 του ΠΔ 118/07 (το οποίο λέμε στην διακήρυξη ότι ισχύει συμπληρωματικά !) ορίζει ότι αυτή η δήλωση πρέπει να αναφέρεται μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς των διαγωνιζόμενων, άρα πως εδώ αναφέρεται μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ?
  Εδάφιο ι : Το ίδιο θέμα. Γιατί αναφέρεται η διακήρυξη στα δικαιολογητικά κατακύρωσης των παρ 2 και 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 118 και όχι της παραγράφου 4.1.6 (σελ 16) της παρούσας ? Αφού τα δίνει η διακήρυξη η ίδια! Και έπειτα σύμφωνα με τι από τα δύο αυτά προσκομίζονται τα δικαιολογητικά ?
  Πάμε τώρα στην παρ 1.6.5. Δεν έχει καμμία δουλειά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των συμμετεχόντων με τις επαγγελματικές τους ικανότητες. Άρα τα εδάφια iii), iv) & v) πρέπει να διαγραφούν από εδώ…. (και να πάνε στην τεχνική ικανότητα). Και γιατί ζητείται «Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης» (το σωστό : του διαγωνιζόμενου), όταν δεν τίθεται πλαφόν (ελάχιστο όριο) στο συγκεκριμένο ? Δεν ζητάμε βεβαιώσεις για επάρκεια ή ικανότητα απλώς για να ζητάμε, αλλά για να αποκλείσουμε όποιους δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις (και μην ξεχνάμε, είμαστε στα κριτήρια επιλογής, τα οποία κρίνουν τον συμμετέχοντα και τα οποία τα έχει ή δεν τα έχει…) Άλλωστε και το 118 στο άρθρο 2§2ια μιλάει για ελάχιστα αναγκαία όρια που η Υπηρεσία απαιτεί από τους προμηθευτές, ενώ και κατά ΠΔ 60/07 τα ελάχιστα όρια είναι υποχρεωτικά να οριστούν στην διακήρυξη.
  Πάμε τέλος και στην παρ 1.6.6. Ζητώνται ένα σωρό δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας, χωρίς να τίθεται σε κανένα ελάχιστο πλαφόν (το λεγόμενο entry point….). Άρα περνάνε όλοι οι συμμετέχοντες, είτε έχουν δύο άτομα προσωπικό είτε εκατόν δύο, είτε έχουν υλοποιήσει τριάντα, αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο έργα, κατά την προηγούμενη τριετία, είτε κανένα… Άρα τι χρησιμεύουν και ζητούνται, αφού δεν αποκλείεεται κανένας ? Και τι σημαίνει ότι σε περίπτωση φορέων του δημοσίου, το 50% τουλάχιστον του έργου αντίστοιχου με το προκηρυσσόμενο, να αποδεικνύεται με βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής κλπ ? Δηλ κάποιος που έχει υλοποιήσει το 35% ή το 40% κάποιων αντίστοιχων έργων τι σημαίνει, δεν μπορεί να τα βάλει στον κατάλογο ? Θα τον αποκλείσουμε ? Δεν θα τα λάβουμε υπ΄ όψιν ? Αντίστοιχο πλαφόν 50% για ιδιώτες ζητείται ? Μπορούμε να μην το ζητήσουμε αλλά θα πρέπει η ΑΑ να το τεκμηριώσει επαρκώς έναντι πιθανών προσφυγών. Πάντως η οδηγία στο άρθρο 48§2ii μιλάει για παραδόσεις την προηγούμενη τριετία με αναφορά στον δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη, τους έχει δηλ σε ίση βαρύτητα. Α, και κάτι άλλο : τα δικαιολογητικά που ζητούνται για τεχνικό εξοπλισμό της επιχείρησης, για προσωπικό που απασχολεί, για υπεύθυνους ποιοτικού ελέγχου κλπ τα ζητάμε από τον κατασκευαστή όταν ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, άρθρο 8§5 του 118….. και όχι από τον προσφέροντα.
  Και μια τελευταία παρατήρηση επί του προκειμένου : γιατί δεν ζητείται, όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των συμμετεχόντων, υπεύθυνη δήλωση περί αυτής στα δικαιολογητικά συμμετοχής, και από τον υποψήφιο ανάδοχο να ζητείται η επιβεβαίωση της, έτσι διευκολύνεται και το έργο της επιτροπής διαγωνισμού και συντομεύονται οι εξελίξεις.
  Και τέλος μια σημαντική παράλειψη που μπορεί να οδηγήσει σε ακυρότητα του διαγωνισμού. Γιατί δεν ζητούνται δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης ? Το άρθρο 8§4 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/05 αναφέρει σαφώς ότι οι υποχρεώσεις των παραγράφων 1 έως 3 του νόμου αυτού αποτελούν προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή εταιρείας στην διαγωνιστική διαδικασία και ότι η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την Α.Α. αμέσως μετά το άνοιγμα του υποφακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής (να που και εδώ ο νομοθέτης ζητά υποφάκελο δικαιολογητικών ενώ δεν το κάνει στο ΠΔ 118/07…).
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
  §1.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σελ 11
  Θα πρότεινα πάλι να μην χρησιμοποιείται η έκφραση «υποψήφιος Ανάδοχος», αλλά συμμετέχων ή προσφέρων ή διαγωνιζόμενος. Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ο πρώτος στον πίνακα κατάταξης (με βάση την ανημένη τιμή Λ της προσφοράς) τον οποίο η Α.Α. καλεί να υποβάλει τα επί μέρους έγγραφα και δικαιολογητικά σε σχέση με τα οποία υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση 1.6.2 της διακήρυξης.
  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, σελ 12
  Στο εδάφιο 3 αναφέρεται ότι : «Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται». Ταυτόχρονα, στην προηγούμενη σελίδα 11, στο 1.7, αναφέρεται ότι : «Σημειώνεται ότι όλες οι απαιτήσεις του παρόντος έργου αποτελούν απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς». Προφανώς αυτές οι δύο αναφορές αλληλοσυγκρούονται, ή όλοι οι όροι της διακήρυξης είναι απαράβατοι ή υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι.
  §1.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σελ 12
  1.8.1.12, εδάφιο γ, σελ 14
  Αναφέρεται ότι δεν έχουν υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες από κράτη-μέλη της Ε.Ε ….. την Ρουμανία, Βουλγαρία ……. Όμως αυτά δεν είναι κράτη-μέλη ??
  1.10.1, σελίδα 14
  Τελικά ποιοι είναι οι απαράβατοι όροι της διακήρυξης, αναφέρονται κάπου, ή είναι όλες οι απαιτήσεις του έργου όπως γράφεται στην §1.7 σελ 11 της διακήρυξης ??
  1.10.4, σελίδα 14
  Η αναφορά : «Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών» προτείνουμε να διαγραφεί διότι θα καταλήξει η Α.Α. να υπογράψει σύμβαση για προϊόντα/υπηρεσίες διαφορετικά αυτών που προκηρύσσει, πράγμα που συνιστά αλλοίωση του ανταγωνισμού.
  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, σελ 15
  Γιατί αναφέρει ότι έργο της Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Προσφορών θα είναι : «…… η γνωμοδότηση επί της αξιολόγησης των προσφορών (δικαιολογητικών – στοιχείων και τεχνικού μέρους αυτών), η αποσφράγιση και η γνωμοδότηση επί της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, της ανάδειξης μειοδοτών, της διεξαγωγής τυχόν διαπραγμάτευσης και της κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμού της διακήρυξης …../2010» ? Πρώτα απ΄ όλα το 2010 να γίνει 2011…. Έπειτα, τι σημαίνει γνωμοδοτεί επί της αξιολόγησης, επί της ανάδειξης μειοδοτών, κλπ ? Δηλ άλλος αξιολογεί και η Επιτροπή αυτή γνωμοδοτεί επί της αξιολόγησης αυτής ?
  Επιπλέον, δεν βλέπουμε να ορίζεται Επιτροπή Παραλαβής των Ειδών, ποιος έχει αναλάβει το έργο της ?
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ–ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, σελ 15,16
  Δεν βλέπουμε τα τρία διακριτά και αυτοτελή στάδια του διαγωνισμού (υπάρχουν σχετικές αποφάσεις Ε.Σ., βλέπε πράξη 55/2005 Στ΄ Κλιμακίου αλλά και νεώτερες κλπ), δηλ άνοιγμα επιμέρους φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, γνωμοδότηση Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Προσφορών, διαβίβασή των πρακτικών αυτών στην Προϊσταμένη Αρχή (αλήθεια ποια είναι αυτή ?) για έκδοση απόφασης έγκρισής τους (και κοινοποίηση της στους συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο), η οποία απόφαση και αποτελεί την διοικητική πράξη η οποία παράγει έννομο αποτέλεσμα και επί της οποίας μπορούν να ασκηθούν προδικαστικές προσφυγές κατά τον Ν.3886/10…. Στην συνέχεια άνοιγμα επιμέρους φακέλου τεχνικών προσφορών και επανάληψη της διαδικασίας και τέλος άνοιγμα οικονομικών προσφορών και ομοίως. Και βέβαια εννοείται ότι πριν περάσουμε σε επόμενο στάδιο αναμένουμε 10 ημέρες από την κοινοποίηση εκάστου πρακτικού (κοινοποίηση = πλήρης γνώση του ενδιαφερόμενου) για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών, κατά το άρθρο 4§1 του Ν.3886/10.
  Παράγραφος 3.4
  Τι σημαίνει το : «……..αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, με υπουργική απόφαση, αποσφραγίζονται….» ? Τι υπουργική απόφαση χρειάζεται εδώ ?
  4.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
  Εδάφιο 4.1.1 σελίδα 16 Αναφέρεται : «Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων…..». Πάλι αναφορά στο ΠΔ 118… Καλά γιατί δεν γίνεται αναφορά στην § Γ.9 Αξιολόγηση Προσφορών σελ 143, της διακήρυξης αυτής όπου περιγράφεται η αξιολόγηση (και η οποία σημειωτέον διαφέρει σε κάποια σημεία από το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, άρα σύμφωνα με τι γίνεται η αξιολόγηση!!?) ?? Μάλιστα προτείνουμε η §Γ.9 να έλθει εδώ από την σελ 143, εδώ ανήκει, δεν μπορεί όποιος διαβάζει την διακήρυξη, να πηγαίνει 100 σελίδες παρακάτω για να βρίσκει την συνέχεια της διαδικασίας…
  Εδάφιο 4.1.3 σελίδα 16 Αναφέρεται ότι : «Η ανακοίνωση αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί». Ερώτημα : Αποστέλλεται σε όσους προσφέροντες οι οικονομικές τους προσφορές έχουν αποσφραγιστεί ή μόνο σε εκείνους των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγισθεί μεν, αλλά έγιναν αποδεκτές δε ? Δηλ κάποιος του οποίου η οικονομική προσφορά κατά το άνοιγμα και αξιολόγηση των αντιστοίχων επιμέρους φακέλων απορρίπτεται διότι την έχει εκφράσει σε πχ δολάρια ή υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη καλείται και αυτός στο άνοιγμα του φακέλου του υποψήφιου ανάδοχου κατά το εδάφιο 4.1.5 πιο κάτω ?? ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ
  Εδάφιο 4.1.6.1, περίπτωση ε : Να τροποποιηθεί η απαίτηση για εγγραφή στο Επιμελητήριο σύμφωνα με όσα αναφέραμε στην παρατήρηση μας πιο πριν. Επιπλέον τι την θέλουμε την αναφορά στο γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα…. δεν νομίζω να έλθει κανείς που ασκεί γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα και να θέλει να φτιάξει ολοκληρωμένο σύστημα ΟΠΣ!
  4.2 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ, σελ. 18
  Εξακολουθώ να αναρωτιέμαι γιατί επιμένουμε στις αναφορές στο 118 και συνεχίζουμε τα λάθη.… Λοιπόν τι ισχύει από τα δύο, το «όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Δ/τος,…» που αναφέρεται εδώ ή το «όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 4.1.6 της παρούσας διακήρυξης,….» που προτείνουμε εμείς? Διότι αν πχ κάποιος δεν προσκομίσει πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, δεν απορρίπτεται, αφού η παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 δεν το ζητάει…!! καίτοι αυτό ζητείται στην διακήρυξη στην παρ 4.1.6 ! Ή ας πούμε ζητείται τίποτε κατά το άρθρο 8α του 118 ? Όχι.
  Τι δουλειά έχει η δεύτερη παράγραφος του 4.2 με την παρούσα διακήρυξη ?
  Προτείνουμε λοιπόν να διαγραφτεί το περιεχόμενο της 4.2 και αυτή να ξαναγραφτεί ως εξής :
  «Στον παρόντα (γιατί οικείο ?) διαγωνισμό, στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεν προσκομίζει έγκαιρα ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 4.1.6 της παρούσας διακήρυξης ή έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς τις υπεύθυνες δηλώσεις No 1.6.2 του άρθρου 1 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας διακήρυξης, η προσφορά του απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή η κλήση για κατακύρωση γίνεται στον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα με βάση την ανηγμένη τιμή σύγκρισης, δηλαδή στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Στην περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει εγκαίρως ένα ή περισσότερα από τα ως άνω δικαιολογητικά ή έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως μεγαλύτερη ανηγμένη τιμή σύγκρισης κοκ. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ακυρώνεται».
  Εδάφια 4.3.1, 4.3.2. Ποιο είναι το καθοριζόμενο από την Διακήρυξη ποσοστό? Τι θέλει να πει εδώ ο συντάκτης του κειμένου ?
  Γιατί δεχόμαστε εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο, και δεν δεχόμαστει από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στα κράτη που έχουν υπογράψει την Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όταν τους δόμαστε και αυτούς με δικαίωμα συμμετοχής?
  Εδάφιο 5.1.4 : Στην πρώτη παράγραφο να προστεθεί η λέξη (με bold) «…. είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α.».
  Εδάφιο 5.1.5 : Εφιστώ την προσοχή στο γεγονός– επαναλαμβάνω αφού επιμένουμε να διενεργήσουμε τον παρόντα διαγωνισμό, συμπληρωματικά, κατά ΠΔ 118/07) ότι κατά το άρθρο 25§12 του 118, εάν από την διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Με λίγα λόγια απαιτείται χρήμα και όχι εγγυητική επιστολή τράπεζας.
  Εδάφιο 5.1.9 : Προσοχή, η αναφορά στο ΠΔ 118 θέλει διερεύνηση αν ισχύει εδώ, διότι για παράδειγμα όταν στην διακήρυξη περιλαμβάνεις υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών – όπως εδώ – δεν ισχύουν πχ τα αναφερόμενα στο άρθρο 25§4δ του 118 για εγγυητική συμμετοχής αλλά τα περιλαμβανόμενα στο υπόδειγμα εγγυητικής συμμετοχής που επισυνάπτεις.
  5.2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.000.000 ΕΥΡΩ, σελ 19
  Δεν έχει καμιά δουλειά εδώ η §5.2. Η Α.Α. δεν ελέγχει μόνο αν μετέχει εξωχώρια εταιρεία, αλλά ελέγχει και την ονομαστικοποίηση και αυτά τα κάνει στα δικαιολογητικά συμμετοχής (βλέπε και σχετικές παρατηρήσεις μας πριν) άρα το εδάφιο 5.2.1 φεύγει και πάει στα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ομοίως τα εδάφια 5.2.2 και 5.2.3 (που στην ουσία είναι ταυτόσημα) πρέπει να πάνε στο άρθρο «Κατακύρωση – Υπογραφή Σύμβασης» το οποίο απουσιάζει.
  Εδάφιο 5.3.1.
  Τελικά γιατί η Γ.Γ.Ε. υποδεικνύει τους χώρους παράδοσης των προϊόντων, αυτό δεν το κάνει η Α.Α., που ορίζεται ο ρόλος της ΓΓΕ μέσα στην διακήρυξη ?
  5.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ, σελ 20
  Ομοίως γιατί πρέπει, σε περίπτωση αλλαγής υπεργολάβου, αυτό να γνωστοποιείται από τον Ανάδοχο στην Γ.Γ.Ε. η οποία να δίνει και την έγκρισή της ?? Αν δεν κάνουμε λάθος, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Α, Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΕΥΣΕΔ και όχι η ΓΓΕ.
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  1. Αφού επικαλούμαστε το ΠΔ 118/07 στην διακήρυξη, θα έπρεπε να δίνουμε κατά το άρθρο 2 αυτού :
  - τον αριθμό φαξ της υπηρεσίας που ενεργεί τον διαγωνισμό
  - τις ημερομηνίες αποστολής της περίληψης στην Υ.Ε.Ε. των Ε.Κ., στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο.
  - τα ελάχιστα αναγκαία όρια οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που η Υπηρεσία απαιτεί από τους προμηθευτές.
  2. Επιπλέον, ποια είναι η Προϊσταμένη Αρχή, ποια είναι η Επιτροπή Εκδίκασης των προδικαστικών προσφυγών ?
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σελ 28-31
  Γιατί στον πίνακα της σελ 28 αναφέρει «Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία» και όχι Αναθέτουσα Αρχή ?
  Στην 1η παράγραφο αμέσως μετά τον πίνακα, ποιος υπογράφει την σύμβαση, ο εκπρόσωπος της Α.Α. (δηλ της ΕΥΣΕΔ) ή ο Γ.Γ. Εμπορίου ? Επιπλέον, προτείνουμε στα στοιχεία της εταιρείας, να προστεθούν και τα ΑΦΜ και ΔΥΟ αυτής.
  Στην 2η παράγραφο μετά τον πίνακα, δεν είναι μειοδοτικός ο διαγωνισμός.
  Τώρα, πριν το «συμφώνησαν και απεδέχθησαν τα εξής», θα πρότεινα να παρεμβληθούν τα κάτωθι :
  «Αφού έλαβαν υπ΄ όψιν :
  1. Την συνεδρίαση της ……… της ΓΓΕ σύμφωνα με την οποία απεφάσισε την διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια …… προϋπολογισμού ……
  2. Τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους της ……. Διακήρυξης
  3. Την από ………….. προσφορά της εταιρείας ………….. της οποίας η τεχνική και οικονομική και τεχνική προσφορά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης
  4. Την συνεδρίαση της Προϊσταμένης Αρχής (ΣΣ Αλήθεια ποια είναι?) με αρ…../……. και θέμα …….με την οποία ενέκρινε την ως άνω κατακύρωση σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ έναντι του ποσού ..….
  5. Την με αρ πρωτ ……απόφαση της ΕΔΑ του προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση, με θέμα «Ένταξη της πράξης ……..» με κωδικό MIS …… στο πρόγραμμα ………..
  6. Την με αρ πρωτ …….του Υφυπουργού ΥΠΟΙΑΝ σχετικά με την έγκριση ένταξης της πράξης ……. στο ΠΔΕ 2011 και συγκεκριμένα στην ΣΑΕ ……. με κωδικό ……………
  7. Την με αρ πρωτ …… της ΕΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ με θέμα την προέγκριση του σχεδίου σύμβασης της πράξης ……………….».
  Στο άρθρο 1ο στον τίτλο αναφέρει ενδιαφερόμενη υπηρεσία, και σαν τέτοια κατονομάζει στον πίνακα την Γ.Γ. Εμπορείου, ενώ στον πίνακα της σελ 28 αναφέρει «Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία» την ΕΥΣΕΔ.
  Στο άρθρο 5ο στις διευκρινίσεις αναφέρεται ότι δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση, από την προμηθεύτρια, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Λίγο πριν αναφέρεται ότι ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/07). Ερωτήσεις :
  α-. Το άρθρο 35 του 118 δεν ζητάει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, άρα οι δύο αυτές προτάσεις είναι αντικρουόμενες. Εκτός τούτου,
  β.- Γιατί υποχρεώνουμε τον ανάδοχο να προσκομίσει αυτά τα πιστοποιητικά, εδώ ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, δηλ πρέπει να τα βρει μόνη της η Αναθέτουσα Αρχή ?
  Στην διευκρίνιση 2, να προστεθεί / να αλλάξει και το : «Στο 100% της καθαρής αξίας της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% (άρθρ. 55 του Ν. 2238/94 ΦΕΚ 151Α/16-9-94).
  Ακόμα να προστεθεί διευκρίνιση Νο 4 με περιεχόμενο :
  «Η πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν προέγκρισης της δαπάνης από την Ειδική Υπηρεσία (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού προγράμματος (Ε.Π.) “Ψηφιακή Σύγκλιση”».
  Στο άρθρο 7ο στην πρώτη παράγραφο, να προστεθεί & η φράση : «Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ 118/07. Η τροποποίηση αυτή πρέπει σε κάθε περίπτωση να τύχει της έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού προγράμματος (Ε.Π.) “Ψηφιακή Σύγκλιση”».
  Τέλος, αφού ο συντάκτης της διακήρυξης επικαλείται στο νομικό πλαίσιο και το ΠΔ 118, θα έπρεπε το σχέδιο σύμβασης να περιέχει – κατά το άρθρο 24 του 118 – τις προβλεπόμενες κυρώσεις και ποινικές ρήτρες και τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών καθώς επίσης και άρθρα για τον τόπο και τρόπο παράδοσης-παραλαβής του εξοπλισμού.
  ΜΕΡΟΣ Γ ΄ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  ΠΑΡ. Γ.3 σελ 71 : Αναφέρεται ότι «Σημειώνεται ότι όλες οι απαιτήσεις του παρόντος έργου αποτελούν απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς». Ταυτόχρονα όμως στο Μέρος Δ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, υπάρχουν πεδία στην στήλη απαίτηση (πχ σελίδες 177, 179, 181, 205, 210, 213, 219 κλπ) που δεν έχουν σημειωθεί με ΝΑΙ. Τι ισχύει για αυτές τις προδιαγραφές είναι ή δεν είναι απαράβατοι όροι ?
  ΠΑΡ Γ.7 : Ομάδα έργου – Σχήμα διοίκησης έργου σελ 137 :
  Νομίζω ότι όλη αυτή η παράγραφος πρέπει να φύγει από εδώ και να μεταφερθεί στην παράγραφο 1.7 της διακήρυξης (Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς)
  ΠΑΡ Γ.8 : Εγγύηση καλής λειτουργίας – Συντήρηση σελ 140
  Ομοίως όλο αυτό το τμήμα πρέπει να πάει στην παράγραφο 5.1 της διακήρυξης με τίτλο «εγγυήσεις». Είμαι της γνώμης ότι δεν μπορεί αναφορές σε ίδιο θεματικό αντικείμενο της διακήρυξης να βρίσκονται διεσπαρμένες σε διάφορα σημεία μέσα στο σώμα της διακήρυξης, αυτό είναι παγίδα για τον προσφέροντα και μπορεί πολύ εύκολα να ξεχάσει κάτι.
  Επιπλέον να εξετασθεί κατά πόσον είναι αντικοινοτικός ο όρος με τον οποίο απαιτείται από τον Ανάδοχο να διαθέτει στην έδρα του κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό κλπ ,τελευταίο bullet στο τέλος της σελ 142, αλλά και το τελευταίο bullet της παραγράφου Γ.8 σελ 143…..
  ΠΑΡ Γ.9 Αξιολόγηση Προσφορών σελ 143 :
  Ομοίως δεν νομίζουμε ότι έχει καμιά δουλειά στο μέρος «Τεχνικές Προδιαγραφές» το κομμάτι που αφορά την αξιολόγηση των προσφορών. Κατά συνέπεια δεν έχει και νόημα – το αντίθετο, δημιουργεί αντιφάσεις – , η φράση στο εδάφιο 4.1.1 στην σελίδα 16 της διακήρυξης : «Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων …..», όταν εδώ έχουμε ολόκληρο κομμάτι για την αξιολόγηση των προσφορών, τις παρ. Γ.9.1 και Γ9.1, στο Μέρος Γ….. Να μεταφερθεί λοιπόν και αυτή η παράγραφος 9.1 αλλά και η 9.2 από εδώ και να έλθει μετά το άρθρο 3 σελ 15 της διακήρυξης σαν άρθρο 4 με τίτλο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
  Τώρα στον πίνακα κριτηρίων σελ 145, το κριτήριο «Στελέχωση και οργάνωση της Ομάδας Έργου» θεωρείται κριτήριο συνδεόμενο με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επαγγελματική επάρκεια των διαγωνιζομένων προκειμένου να τους επιτραπεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό, συνεπώς μόνο ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής μπορεί να εκτιμηθεί και όχι ως κριτήριο ανάθεσης όπως γίνεται εδώ – εκτός και αν συνδέεται με τον τρόπο εκτέλεσης της προς ανάθεση υπηρεσίας. (Βλέπε σχετικά και την εγκύκλιο Ε.29/3-8-2005 αρ πρωτ Δ17γ/07/116/Φ.Ν.439 της ΓΓΔΕ. Εξ άλλου και η Επιτροπή δεν παίρνει γραπτώς σαφή θέση αν η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ αποτελεί κληρονομιά του συμμετέχοντος ή συνδέεται με το εγκεκριμμένο δημοπρατούμενο αντικείμενο).
  Κατόπιν τούτου προτείνουμε το κριτήριο αυτό να διαμορφωθεί ως : «Δομή, σύνθεση και οργάνωση της Ομάδας Έργου σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου, οργανόγραμμα, λειτουργία, τρόπος συνεργασίας, ροή εργασιών, εξειδίκευση ρόλων».
  Στην 9.2 σελ 146 αναφέρεται ότι το συνολικό κόστος συντήρησης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 4% του κόστους υλοποίησης του έργου. Αν όμως δεν πούμε «επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς», θα πρέπει να δεχτούμε και προσφορές με ετήσιο κόστος συντήρησης μεγαλύτερο του 4%.
  Επίσης να διαγραφεί η τελευταία φράση : «Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07», στην σελ 144. Δεν είναι δυνατόν στην §9.1, να δίνουμε βαθμολογία τεχνικών προδιαγραφών από 100 ως 120 όταν το άρθρο 20 του 118 δίνει από 100 ως 110.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σελ 231
  Γιατί οι πίνακες οικονομικής προσφοράς, στις στήλες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΥΠΟΣ είναι ασυμπλήρωτοι ? Δεν ξέρει η Α.Α. τι θέλει, τι προκηρύσσει, για ποια πράγματα ζητάει τιμές και αφήνει τον προσφέροντα να συμπληρώνει ότι θέλει ?? Μπορεί λοιπόν κάποιος να περιλάβει και μια γραμμή με προσφορά γραφείων, καρεκλών, ντουλαπιών κλπ ή όχι ?
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΑΣ

 5. Ο/Η Καυκάς Ιωάννης λέει:

  Β.2 – Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις
  Τρόπος Πληρωμής: Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, όπου επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, και τράπεζες, δεν έχουν ρευστότητα για την χρηματοδότηση έργων, θα πρέπει να προστεθεί ένας επιπλέον τρόπος πληρωμής, που θα προβλέπει την σταδιακή πληρωμή του αναδόχου
  Προτείνουμε να προστεθεί πρόσθετος τρόπος πληρωμής ως εξής:
  α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις”. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το

  ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί σταδιακά και θα επιστραφεί με την

  οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.
  β) Ποσοστό 10 τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς) τόκος, επί της εισπραχθείσας προκαταβολής, και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν και παραληφθούν η:
   ΦΑΣΗ 2: Μελέτη εφαρμογής για την υλοποίηση του Ο.Π.Σ σημάτων
   ΦΑΣΗ 3: Εγκατάσταση Υλικοτεχνικής Υποδομής

  γ) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος, επί της εισπραχθείσας προκαταβολής, και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν και παραληφθούν η:
   ΦΑΣΗ 4: Υλοποίηση και Ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος
   ΦΑΣΗ 5: Μετάπτωση δεδομένων
   ΦΑΣΗ 6: Ψηφιοποίηση των βιβλίων και των αποφάσεων

  δ) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου

 6. Ο/Η Καυκάς Ιωάννης λέει:

  Β.1 – Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής
  Στην διακήρυξη δεν αναφέρονται καθόλου οι ελάχιστες προϋποθέσεις από πλευρά εμπειρίας και υποδομής που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Η ύπαρξη ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής σε ένα διαγωνισμό είναι εξαιρετικά σημαντική μια και διασφαλίζει ότι όλοι οι υποψήφιοι Ανάδοχοι διαθέτουν α) την απαιτούμενη εμπειρία σε αναλόγου πολυπλοκότητας έργα και β) διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνικά μέσα προκειμένου να εκτελέσουν με επιτυχία το έργο.
  Για αυτόν τον λόγο προτείνουμε να προστεθεί νέο κεφάλαιο στο τεύχος της διακήρυξης το οποίο θα έχει τίτλο «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και θα περιέχει τα ακόλουθα:

  «
  Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:

  1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.
  Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει μεταξύ άλλων:
  • Να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής της ανάπτυξης και εγκατάστασης ολοκληρωμένων

  πληροφοριακών συστημάτων
  • Να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στην ασφάλεια δεδομένων.
  • Να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην ψηφιοποίηση και καταχώρηση εγγράφων.
  • Να διασφαλίζει τη συνεργασία των Προμηθευτών του για όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου καθώς και για το διάστημα

  της Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ).
  • Να περιγράψει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου (αναλυτικά σχετικά με την σάρωση /

  αρχειοθέτηση εγγράφων και την καταχώρηση δεδομένων από έντυπα ή χειρόγραφα)
  • Να περιγράψει τις υποδομές ψηφιοποίησης (κτιριακές εγκαταστάσεις (επιφάνεια σε τμ, θέσεις εργασίας, κλπ), εξοπλισμός και

  λογισμικά σάρωσης, εξοπλισμός και λογισμικά καταχώρησης δεδομένων)

  Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
  1.1 Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του και

  ασφάλειας δεδομένων στην ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Σχετική τεκμηρίωση θα μπορούσε να αποτελεί

  μεταξύ άλλων σχετικό πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας και οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στην ασφάλεια

  δεδομένων.

  1.2 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να περιγράψει το τμήμα του έργου που προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο και να καταθέσει τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας
  Απαιτείται ο υποψήφιος Ανάδοχος να μην αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους της υλοποίηση οποιουδήποτε τμήματος παροχής υπηρεσιών

  ψηφιοποίησης (σάρωση, καταχώρηση δεδομένων).

  2. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα, κατά την τελευταία τετραετία, σε ένα ή περισσότερα έργα αντικειμένου προμήθειας, εγκατάστασης, ανάπτυξης web εφαρμογών και θέσης σε λειτουργία και ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων και ψηφιοποίησης στα πλαίσια έργων τα οποία αθροιστικά να αντιστοιχούν σε μέγεθος και πολυπλοκότητα με το υπό ανάθεση Έργο και που αποτελούν και το αντικείμενο του Έργου και να πληρούν και τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  • να έχει υλοποιήσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία έργα σε κάθε ένα από τα παραπάνω αντικείμενα,
  • να έχει συμβάλει στην υλοποίηση, εάν ήταν μέλος ένωσης/κοινοπραξίας, με ποσοστό συμμετοχής του ανώτερο ή ίσο του 50%
  • ο προϋπολογισμός του έργου να μην είναι μικρότερος του 50% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου.

  Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
  2.1 Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος (με ποσοστό συμμετοχής του ανώτερο ή ίσο του 50%) κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο.
  Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
  Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.

  Να αναλυθούν όλα τα έργα που καλύπτουν αθροιστικά την παραπάνω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής.

  3 Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:
  1. κατ’ ελάχιστον το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου.
  2. να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Έργου με 10ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων

  4. Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισμού του Έργου.

  4.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.