ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

..Ένταξη .. απλουστευμένων διαδικασιών .. των τιμών φαρμάκων

Απόφαση για την Ένταξη της Πράξης  «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» στον άξονα 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, με κωδ. ΟΠΣ 311541Απόφαση για την Ένταξη της Πράξης

Τίτλος Πράξης Επιχειρ. Προγ. Π/Υ με ΦΠΑ Κωδ. ΟΠΣ
Σχεδιασμός και αποτύπωση απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων και υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας. Διοικητική Μεταρρύθμιση 24.600,00 € 311541

Comments are closed.