ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Οδηγίες διαβούλευσης

Τα βήματα που πρεπει να ακολουθήσει κάποιος  στον δικτυακό μας τόπο για δημόσια  διαβούλευση ειναι τα εξής:

1. Επιλογή και «κλίκ» στον τίτλο του άρθρου και ανοίγει ολόκληρη η σελίδα του άρθρου

2. Στο κάτω  μέρος της σελίδας εμφανίζεται  η φόρμα . Συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία της φόρμας και πιέζουμε «submit» για υποβολή

3. Τα σχόλια ελέγχονται ως προς την σαφήνεια το αργότερο μία φορά ανά 24 ώρες και δημοσιεύονται

4. Οι απαντήσεις στα σχόλια μπορεί να είναι άμεσες  και μεμονωμένες η συνολικές σε τακτά διαστήματα

Ακολουθούν παραδέιγματα -δοκιμές

4 Comments

 1. Ο/Η Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος λέει:

  Αξιότιμοι κύριοι,

  είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε τις παρατηρήσεις μας επί του Σχεδίου Διακήρυξης του Έργου «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) Μητρώου Εμπορικών Σημάτων» στο πλαίσιο της σχετικής Δημόσιας Διαβούλευσης που λήγει σήμερα στις 27/01/2011. Πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε δημιουργικά την ΓΓΕ στο έργο της και υπό το πρίσμα αυτό οι παρατηρήσεις μας είναι καλοπροαίρετες, με αποκλειστικό σκοπό την βελτίωση των σχετικών προδιαγραφών, γεγονός που θα βοηθήσει στην ομαλή διεξαγωγή του σχετικού διαγωνισμού, στην ελαχιστοποίηση πιθανών ενστάσεων και στην επιτάχυνση του χρόνου αξιολόγησης και κατακύρωσης.

  Ακολουθούν αναλυτικά οι προτάσεις/παρατηρήσεις μας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση.

  Α. Ακριβής Αριθμός Εσωτερικών Χρηστών

  Επειδή το μοντέλο αδειοδότησης της Microsoft σχετικά με το λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητών (Windows Server), του λογισμικού WEB/Application Server & του λογισμικού διαχείρισης εγγράφων (SharePoint Server) για τους εσωτερικούς χρήστες (υπαλλήλους) ενός οργανισμού λειτουργεί με άδειες χρήσης βασισμένες είτε στον αριθμό των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, οπότε ονομάζονται User CALs (Client Access Licenses), είτε στον αριθμό των συσκευών πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα, οπότε ονομάζονται Device CALs (Client Access Licenses), προτείνεται να διευκρινιστεί στο τελικό κείμενο της διακήρυξης ο συνολικός αριθμός των χρηστών – υπαλλήλων της ΓΓΕ που θα χρησιμοποιούν το νέο σύστημα (ή εναλλακτικά ο αριθμός των PCs που θα χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της ΓΓΕ για την πρόσβαση στο σύστημα). Δεν στάθηκε δυνατό να βρούμε κάπου στο κείμενο της διακήρυξης τον ακριβή αριθμό των υπαλλήλων της ΓΓΕ εκτός από την σελίδα 125 όπου αναφέρεται ότι θα εκπαιδευτούν 50 στελέχη της ΓΓΕ. Καλό θα ήταν βέβαια να καθορισθεί πιο επίσημα μέσα στην διακήρυξη ο αριθμός των στελεχών της ΓΓΕ που θα κάνουν χρήση του συστήματος.

  Όσον αφορά τους εξωτερικούς χρήστες (άλλοι Φορείς, πολίτες, εταιρείες) που θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα από το Διαδίκτυο (Internet), αυτοί θεωρούνται σύμφωνα με το μοντέλο αδειοδότησης της Microsoft ως εξωτερικοί χρήστες και καλύπτονται απόλυτα με την χρήση της ειδικής άδειας External Connector στα περισσότερα προϊόντα (ή per CPU license σε ορισμένα από αυτά) και συνεπώς για το σημείο αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η ειδική άδεια External Connector επιτρέπει ουσιαστικά την πρόσβαση απεριόριστου αριθμού εξωτερικών χρηστών σε κάθε υπολογιστικό σύστημα που την διαθέτει.

  Β. Πρόβλημα με την απαίτηση για απεριόριστο αριθμό αδειών χρήσης

  Στην σελ. 104 αναφέρεται «Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης λογισμικού πρέπει να επιτρέπουν, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, στον φορέα την μελλοντική αύξηση του αριθμού των χρηστών, την τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων.».

  Ομοίως στην σελ. 152, προδ, 7 του Πίνακα Συμμόρφωσης «2. Αρχιτεκτονική της Προσφερόμενης Λύσης» αναφέρεται «Η δυνατότητα επέκτασης του συστήματος για απεριόριστο αριθμό χρηστών χωρίς ουσιαστική αλλαγή των εφαρμογών και χωρίς νέες άδειες χρήσης.»

  Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παρατήρηση στο μοντέλο αδειοδότησης της Microsoft δεν υπάρχει δυνατότητα αδειοδότησης απεριόριστου αριθμού εσωτερικών – χρηστών υπαλλήλων ενός οργανισμού. Αντίθετα για τους εξωτερικούς χρήστες υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

  Προτείνουμε να γίνει μια εκτίμηση από την ΓΓΕ του μέγιστου αριθμού εσωτερικών χρηστών (στελεχών της ΓΓΕ) που μπορεί να χρησιμοποιούν το σύστημα στο μέλλον και να αναγραφεί η συγκεκριμένη απαίτηση. Ο μέγιστος αυτός αριθμός χρηστών μπορεί να είναι τέτοιος που πρακτικά θα εξασφαλίζει ότι δεν θα χρειαστεί προμήθεια αδειών στο μέλλον. Λ.χ. αν ο πραγματικός αριθμός υπαλλήλων σήμερα είναι 50 θα μπορούσε να ζητηθούν άδειες για 200 εσωτερικούς χρήστες.

  Με βάση αυτό το παράδειγμα οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θα μπορούσαν να αναδιατυπωθούν ως εξής:

  • Στην σελ. 104 «Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης λογισμικού θα πρέπει να καλύπτουν χρήση του συστήματος από τουλάχιστον 200 εσωτερικούς χρήστες της ΓΓΕ & απεριόριστων αριθμό εξωτερικών χρηστών μέσω του Διαδικτύου, ενώ θα πρέπει να επιτρέπουν στον φορέα, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, την μελλοντική τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων.»
  • Στην σελ. 152 «Η δυνατότητα επέκτασης του συστήματος για απεριόριστο αριθμό χρηστών χωρίς ουσιαστική αλλαγή των εφαρμογών». Ουσιαστικά προτείνουμε την διαγραφή του σημείου «χωρίς νέες άδειες χρήσης».

  Το παραπάνω πρόβλημα υπάρχει και σε άλλους κατασκευαστές λογισμικού και πιθανή διατήρηση των συγκεκριμένων προδιαγραφών θα αποκλείσει την δυνατότητα συμμετοχής ενός ευρύτατου συνόλου λύσεων, στερώντας από τον Φορέα την δυνατότητα να επιλέξει την βέλτιστη οικονομοτεχνικά λύση από ένα δυνητικά μεγαλύτερο αριθμό υποψήφιων αναδόχων στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού.

  Γ. Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσης Δεδομένων

  Ως γενικότερη παρατήρηση, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στους Πίνακες Συμμόρφωσης του λογισμικού Database Server («10. Λογισμικό Συστημάτων – Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων», σελ. 190 – 200) και του λογισμικού Application Server («11. Λογισμικό Συστημάτων – Λογισμικό Application Server»,σελ. 201 – 210), καθώς και στην σελ. 109 της παραγράφου «Γ.3.3.1 Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων», υπάρχουν μια σειρά από προδιαγραφές που αποκλείουν τα προϊόντα λογισμικού της Microsoft και κατά συνέπεια το σύνολο των λύσεων λογισμικού εφαρμογών που διαθέτουν πολλοί Έλληνες αλλά και ξένοι συνεργάτες. Οι λύσεις των συνεργατών μας έχουν αναπτυχθεί με βάση την τεχνολογική πλατφόρμα της Microsoft και ο αποκλεισμός τους συρρικνώνει το σύνολο των πιθανών λύσεων που θα μπορούσαν να προταθούν στα πλαίσια του έργου, μειώνοντας έτσι τα περιθώρια του υγιή ανταγωνισμού, τον αριθμό των υποψηφίων αναδόχων αλλά και τις πιθανότητες επιλογής της βέλτιστης οικονομοτεχνικής προσφοράς από ένα ευρύτατο σύνολο προμηθευτών.

  Αναλυτικότερα, στον Πίνακα Συμμόρφωσης «10. Λογισμικό Συστημάτων – Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων», σελ. 190 – 200, ο οποίος προδιαγράφει το λογισμικό Database (RDBMS) υπάρχουν μια σειρά από προδιαγραφές, οι οποίες δεν συνεισφέρουν ουσιαστικά στον προσδιορισμό της απαιτούμενης λειτουργικότητας του Έργου, ενώ αντίθετα αποκλείουν την Microsoft και φωτογραφίζουν την τελευταία έκδοση του λογισμικού ενός και μόνο κατασκευαστή λογισμικού βάσεων δεδομένων. Οι ουσιαστικές απαιτήσεις για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου στο επίπεδο αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων (RDBMS) μπορούν να καλυφθούν από αντίστοιχες τεχνολογίες και δυνατότητες πολλών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου της Microsoft (SQL Server) με την προϋπόθεση όμως ότι οι προδιαγραφές θα αφήνουν το περιθώριο συμμετοχής τους. Προτείνεται για όλους τους παραπάνω λόγους η απαλοιφή των ακολούθων προδιαγραφών του συγκεκριμένου Πίνακα Συμμόρφωσης:

  • 2, 8, 10, 13 (ο SQL server έχει compression αλλά όχι όπως ζητείται εδώ), 14, 15, 16, 17, 19, 22 (ο SQL Server υποστηρίζει Online λειτουργίες αλλά όχι όπως ζητείται εδώ), 23, 36 (ο SQL Server υποστηρίζει ANSI 1992), 39 (ο SQL Server υποστηρίζει triggers αλλά όχι όπως ζητείται εδώ), 41, 42, 43, 44, 47, 48, 53 (ο SQL Server υποστηρίζει backup αλλά όχι όπως ζητείται εδώ), 55, 56, 58, 59, 64, 65, 67 (Ο SQL Server έχει πιστοποιηθεί κατά CC στην προηγούμενη έκδοση και είναι στην διαδικασία πιστοποίησης της νέας έκδοσης), 68 (ο SQL Server υποστηρίζει κρυπτογράφηση αλλά όχι όπως ζητείται εδώ), 70 (ο SQL Server υποστηρίζει Unicode αλλά όχι όπως ζητείται εδώ)

  Με δεδομένη την πίεση χρόνου και επειδή κατανοούμε πλήρως την δυσκολία της όλης διαδικασίας για την αναδιατύπωση των πολλών αυτών προδιαγραφών του εν λόγω πίνακα συμμόρφωσης, προτείνουμε την χρήση των σχετικών προδιαγραφών RDBMS που χρησιμοποιεί η ΚτΠ ΑΕ στους υπ’ ευθύνη της διαγωνισμούς, οι οποίες και εξασφαλίζουν ένα ανοικτό περιβάλλον διεξαγωγής διαγωνισμών.

  Εκτός από τις παραπάνω προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης που αποκλείουν το RDBMS της Microsoft, υπάρχουν και ορισμένες προδιαγραφές στην σελ. 109 της παραγράφου «Γ.3.3.1 Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων» που κάνουν ακριβώς το ίδιο. Οι προδιαγραφές αυτές είναι:

  • «Native compilation Java και PL/SQL κώδικα εφαρμογών
  • Δυνατότητες διαχείρισης συνόλων (summary management),
  • βελτιστοποιημένο περιβάλλον Java συμβατό με τα ισχύοντα πρότυπα,
  • caching στατικών και δυναμικών Web σελίδων (pages) καθώς και page fragments που αποστέλλονται προς τους χρήστες,
  • caching Java objects κλπ

  Για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως αιτούμαστε την απομάκρυνση των συγκριμένων προδιαγραφών από το τελικό κείμενο της Διακήρυξης.

  Δ. Λογισμικό Application Server

  Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παρατήρηση, Στον Πίνακα Συμμόρφωσης «11. Λογισμικό Συστημάτων – Λογισμικό Application Server», σελ. 201 – 210, ο οποίος προδιαγράφει το λογισμικό Application Server υπάρχουν μια σειρά από προδιαγραφές, οι οποίες δεν συνεισφέρουν ουσιαστικά στον προσδιορισμό της απαιτούμενης λειτουργικότητας του Έργου, ενώ αντίθετα αποκλείουν την Microsoft και φωτογραφίζουν λογισμικό Application Server ενός και μόνο κατασκευαστή λογισμικού. Οι ουσιαστικές απαιτήσεις για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου στο επίπεδο εκτέλεσης εφαρμογών (Web/Application services) μπορούν να καλυφθούν από αντίστοιχες τεχνολογίες και δυνατότητες πολλών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και αυτών της Microsoft (χρήση του κατανεμημένου πλαισίου ανάπτυξης εφαρμογών πολλαπλών επίπεδων .ΝΕΤ, ισοδύναμου του πλαισίου J2EE) με την προϋπόθεση όμως ότι οι προδιαγραφές θα αφήνουν το περιθώριο συμμετοχής τους. Προτείνεται για όλους τους παραπάνω λόγους η απαλοιφή των ακολούθων προδιαγραφών του συγκεκριμένου Πίνακα Συμμόρφωσης:

  • 2, 11, 17, 18, 25 (οι τεχνολογίες της Microsoft υποστηρίζουν υψηλή διαθεσιμότητα αλλά με τον τρόπο που ζητείται εδώ), 31, 32, 34 (οι τεχνολογίες της Microsoft υποστηρίζουν υψηλή διαθεσιμότητα αλλά με τον τρόπο που ζητείται εδώ), 37 (οι τεχνολογίες της Microsoft υποστηρίζουν pooling αλλά με τον τρόπο που ζητείται εδώ), 38, 39, 40, 41, 46, 48, 49, 50 (υποστηρίζεται πλήρης γραφική διαχείριση αλλά όχι με Web περιβάλλον), 51 (υποστηρίζεται διαχείριση αλλά όχι όπως ζητείται εδώ), 52, 53, 54

  Με δεδομένη την πίεση χρόνου και επειδή κατανοούμε πλήρως την δυσκολία της όλης διαδικασίας για την αναδιατύπωση των πολλών αυτών προδιαγραφών του εν λόγω πίνακα συμμόρφωσης, προτείνουμε την χρήση των σχετικών προδιαγραφών Web/Application Server που χρησιμοποιεί η ΚτΠ ΑΕ στους υπ’ ευθύνη της διαγωνισμούς, οι οποίες και εξασφαλίζουν ένα ανοικτό περιβάλλον διεξαγωγής διαγωνισμών.

  Ε. Ηλεκτρονική Τήρηση Βιβλίων και Πρωτοκόλλων

  (1) Στην προδ. 1, σελ. 212 ζητείται «Οι προσφερόμενες άδειες του υποσυστήματος Διαχείρισης Εγγράφων & Ψηφιοποίησης να καλύπτουν απεριόριστο αριθμό χρηστώνω(τιμολόγηση βάσει αριθμού CPUs)». Όπως αναφέρθηκε και στις παρατηρήσεις Α και Β προηγουμένως, το μοντέλο αδειοδότησης του προϊόντος SharePoint Server 2010 που αποτελεί την λύση διαχείρισης εγγράφων της Microsoft για τους εσωτερικούς χρήστες (υπαλλήλους) ενός οργανισμού, λειτουργεί με άδειες χρήσης βασισμένες είτε στον αριθμό των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, οπότε ονομάζονται User CALs (Client Access Licenses), είτε στον αριθμό των συσκευών πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα, οπότε ονομάζονται Device CALs (Client Access Licenses) και δεν υπάρχει δυνατότητα αδειοδότησης απεριόριστου αριθμού εσωτερικών χρηστών – υπαλλήλων ενός οργανισμού όπως ζητείται στην εν λόγω προδιαγραφή. (αντίθετα για τους εξωτερικούς χρήστες υπάρχει τέτοια δυνατότητα). Προτείνουμε να γίνει μια εκτίμηση από την ΓΓΕ του μέγιστου αριθμού εσωτερικών χρηστών (στελεχών της ΓΓΕ) που μπορεί να χρησιμοποιούν το σύστημα στο μέλλον και να αναγραφεί η συγκεκριμένη απαίτηση. Ο μέγιστος αυτός αριθμός χρηστών μπορεί να είναι τέτοιος που πρακτικά θα εξασφαλίζει ότι δεν θα χρειαστεί προμήθεια αδειών στο μέλλον. Λ.χ. αν ο πραγματικός αριθμός υπαλλήλων σήμερα είναι 50 θα μπορούσε να ζητηθούν άδειες για 200 εσωτερικούς χρήστες. Με βάση αυτό το παράδειγμα η συγκεκριμένη προδιαγραφή θα μπορούσε να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Οι προσφερόμενες άδειες του υποσυστήματος Διαχείρισης Εγγράφων & Ψηφιοποίησης να καλύπτουν χρήση από 200 εσωτερικούς χρήστες της ΓΓΕ και να είναι ανεξάρτητες του αριθμού σελίδων προς ψηφιοποίηση και του τύπου του χρησιμοποιούμενου σαρωτή.». Πιστεύουμε ότι με την αλλαγή αυτή θα επιτευχτεί και σημαντική οικονομία στο έργο, καθώς απεριόριστες άδειες χρήστες σημαίνει πολύ υψηλό κόστος στα γνωστά συστήματα διαχείρισης εγγράφων.

  (2) Στην προδ. 2, σελ. 212 αναφέρεται «Το σύστημα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε μία σειρά από λειτουργικά συστήματα όπως Windows, Linux and Unix.». Το προϊόν της Microsoft SharePoint Server 2010 λειτουργεί στην οικογένεια λειτουργικών συστημάτων Windows Server και η συγκεκριμένη προδιαγραφή αποκλείει την δυνατότητα συμμετοχής του στο έργο. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την διαγραφή της συγκεκριμένης προδιαγραφής από το τελικό κείμενο της διακήρυξης.

  (3) Στην προδ. 3, σελ. 212 αναφέρεται «Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων όπως Oracle, DB2, SQL Server. Σε καθε περίπτωση η ΒΔ θα χρησιμοποιείται για την καταχώρηση όλης της πληροφορίας, δηλαδή περιεχόμενο, μεταδεδομένα και δείκτες περιεχομένου ταυτόχρονα. Επιπλέον να υποστηρίζεται διαφανής λει-τουργικότητα συμπίεσης όλων των δεδομένων σε επίπεδο βάσης για την κα-λύτερη, ασφαλέστερη & αποδοτικότερη δομή καταχώρησης της δεξαμενής περιεχομένου.». Το προϊόν της Microsoft SharePoint Server 2010 λειτουργεί με την χρήση του RDBMS της SQL Server της Microsoft και η συγκεκριμένη προδιαγραφή αποκλείει την δυνατότητα συμμετοχής του στο έργο. Προτείνεται η αναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής «Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση σχεσιακής βάσης δεδομένων. Σε καθε περίπτωση η ΒΔ θα χρησιμοποιείται για την καταχώρηση όλης της πληροφορίας, δηλαδή περιεχόμενο, μεταδεδομένα και δείκτες περιεχομένου ταυτόχρονα. Επιπλέον να υποστηρίζεται διαφανής λειτουργικότητα συμπίεσης όλων των δεδομένων σε επίπεδο βάσης για την καλύτερη, ασφαλέστερη & αποδοτικότερη δομή καταχώρησης της δεξαμενής περιεχομένου.».

  (4) Στην προδ. 7, σελ. 213 αναφέρεται «Να παρέχεται πρόσβαση στο σύστημα μέσα από Thick Client. Τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα για αυτή τη λειτουργία πρέπει να είναι Microsoft Windows XP, 2000 & 2003, 2007». Θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή αφορά απαρχαιωμένα συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων. Η διατήρηση της εν λόγω προδιαγραφής λειτουργεί υποστηρικτικά σε συγκεκριμένους γνωστούς παραδοσιακούς κατασκευαστές και αποκλείει πολλές άλλες σύγχρονες και πιο ελαφριές ανταγωνιστικές λύσεις που χρησιμοποιούν μόνο thin clients (Web Browser), όπως και το πρoιόν της Microsoft SharePoint Server 2010. Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε είτε την άρση την προδιαγραφής είτε την αλλαγή της σε προαιρετική.

  (5) Στην προδ. 10, σελ. 213 αναφέρεται «Το σύστημα πρέπει να συνεργάζεται με ευρέως διαδεδομένους Web Servers όπως Apache 2.0+, Oracle HTTP Server, Sun One 6.1, IIS 5.0 & 6.0». Το προϊόν της Microsoft SharePoint Server 2010 λειτουργεί στον Web/Application Server IIS της Microsoft και η συγκεκριμένη προδιαγραφή αποκλείει την δυνατότητα συμμετοχής του στο έργο. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την διαγραφή της συγκεκριμένης προδιαγραφής από το τελικό κείμενο της διακήρυξης.

  (6) Στην προδ. 35, σελ. 217 αναφέρεται «Δυνατότητα out of the box διεπαφής με email υπηρεσίες και clients για την διαχείριση email μηνυμάτων (εισερχομένων-εξερχόμενων) και συνδέσεις(attachment) αυτών. Συγκεκριμένα να υποστηρίζει διαχείριση Exchange/Outlook/Lotus ή Novel GroupWise μηνυμάτων. Περιγράψτε τον τύπο των μηνυμάτων, πως διαχειρίζονται τα attachments, πως συλλαμβάνονται/εισάγονται τα μηνύματα και τα μεταδεδομένα τους (κείμενο, συγγρα-φέας μυν’ηματος κ.α.);» Η συγκεκριμένη προδιαγραφή φωτογραφίζει συγκεκριμένο ανταγωνιστικό προϊόν αποκλείοντας την συμμετοχή του προϊόντος της Microsoft SharePoint Server 2010 και προτείνεται είτε να γίνει προαιρετική είτε να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Δυνατότητα διεπαφής με email υπηρεσίες και clients για την διαχείριση email μηνυμάτων (εισερχομένων-εξερχόμενων) και συνδέσεις (attachment) αυτών όπως για παράδειγμα διαχείριση Exchange/Outlook/Lotus ή Novel GroupWise μηνυμάτων. Περιγράψτε τον τύπο των μηνυμάτων, πως διαχειρίζονται τα attachments, πως συλλαμβάνονται/εισάγονται τα μηνύματα και τα μεταδεδομένα τους (κείμενο, συγγρα-φέας μυν’ηματος κ.α.»

  (7) Στην προδ. 45, σελ. 219 αναφέρεται «Να δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας με σύστημα σύλληψης εγγράφων το οποίο υποστηρίζει OCR λειτουργικότητα για Ελληνικά και Αγγλικά και επίσης είναι συμβατό με σαρωτές και αντίστοιχα TWAIN & ISIS οδηγούς αυτών. Επίσης να είναι δυνατή η χρήση του Capturing module σε desktop & web μορφή». Η δυνατότητα capturing σε Web μορφή δεν δίνει κάποιο πλεονέκτημα στην λύση αφού έτσι κι αλλιώς ο χρήστης πρέπει να βρίσκεται φυσικά στον σταθμό εργασίας που είναι συνδεδεμένο ο scanner, ενώ επιπλέον αυξάνει χωρίς λόγο το κόστος του έργου. Προτείνεται η αναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: «Να δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας με σύστημα σύλληψης εγγράφων το οποίο υποστηρίζει OCR λειτουργικότητα για Ελληνικά και Αγγλικά και επίσης είναι συμβατό με σαρωτές και αντίστοιχα TWAIN & ISIS οδηγούς αυτών. Επίσης να είναι δυνατή η χρήση του Capturing module σε desktop μορφή και προαιρετικά σε web μορφή»

  (8) Στην προδ. 63, σελ. 223 αναφέρεται «Ολοκληρωμένο και καταγεγραμμένο J2EE/Java API το οποίο δίνει τη δυνα-τότητα ανάπτυξης εφαρμογών ή διασυνδεσιμότητας με άλλες εφαρμογές σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης εγγράφων». Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αποκλείει την συμμετοχή όλων των δυνατών λύσεων που δεν βασίζονται στο μοντέλο J2EE, συμπεριλαμβανόμενου του προϊόντος της Microsoft SharePoint Server 2010, που βασίζεται στο ισοδύναμο μοντέλο ανάπτυξης κατανεμημένων εφαρμογών πολλαπλών επιπέδων (n-tier) .ΝΕΤ. Για το λόγο αυτό προτείνεται η αναδιατύπωση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: «Ολοκληρωμένο και καταγεγραμμένο API το οποίο δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών ή διασυνδεσιμότητας με άλλες εφαρμογές σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης εγγράφων».

  (9) Στην προδ. 65, σελ. 223 αναφέρεται: «Δυνατότητα χρήσης Business Process Management μηχανής η οποία βασίζεται στο ανοιχτό πρότυπο BPEL4WS για την δημιουργία custom ροών εργασίας οι οποίες θα διασυνδέουν πολλά συστήματα μαζί και ταυτόχρονα θα συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων σε σενάρια διαλειτουργικότητας.». H συγκεκριμένη προδιαγραφή αποκλείει πολλά συστήματα διαχείρισης εγγράφων με εξελιγμένες δυνατότητες δημιουργίας σεναρίων ροών εργασιών, τα οποία δεν συμμορφώνονται με το ζητούμενο πρότυπο BPEL4WS, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος SharePoint Server 2010 της Microsoft. Για το λόγο αυτό προτείνεται η αναδιατύπωση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: «Δυνατότητα χρήσης μηχανής Workflow για την δημιουργία custom ροών εργασίας οι οποίες θα διασυνδέουν πολλά συστήματα μαζί και ταυτόχρονα θα συμπληρώνουν την λειτουργικότητα του συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων σε σενάρια διαλειτουργικότητας».

  (10) Στην προδ. 67, σελ. 224 αναφέρεται «Το σύστημα ενορχήστρωσης διαδικα-σιών πρέπει να καταχωρεί τις ροές δια-δικασίας χρησιμοποιώντας ανοιχτά πρότυπα όπως XML.». Η προδιαγραφή αυτή προϋποθέτει την χρήση του προτύπου BPEL4WS που αναφέρθηκε προηγουμένως και όπως ειπώθηκε πολλά συστήματα διαχείρισης εγγράφων με εξελιγμένες δυνατότητες δημιουργίας σεναρίων ροών εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος SharePoint Server 2010 της Microsoft δεν συμμορφώνονται με αυτό. Για το λόγο αυτό προτείνεται είτε η άρση της εν λόγω προδιαγραφής είτε να γίνει αυτή προαιρετική.

  ΣΤ. Web Content Management

  Οι προδιαγραφές 5 & 6, σελ. 227 όπως είναι διατυπωμένες δεν επιτρέπουν την συμμετοχή του προϊόντος SharePoint Server της Microsoft το οποίο έχει εντελώς άλλη λογική στην διαχείριση του υλικού. Προτείνεται η ενοποίηση των προδιαγραφών στην εξής «Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει την δημιουργία και συντήρηση βιβλιοθήκης με τμήματα περιεχομένου που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (reusable content)»

  Z. Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου – Μεταφερσιμότητα άδειών & άλλα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων μαζικής αδειοδότησης (Volume Licensing) της Microsoft

  Σε περίπτωση που μέσα από την διαγωνιστική διαδικασία τελικά προκριθεί ως λογισμικό αυτοματισμού γραφείου το προϊόν MS Office 2010, οι προδιαγραφές (προδ. 43, σελ. 183) του λογισμικού αυτοματισμού γραφείου όπως είναι αυτή την στιγμή διατυπωμένες δεν προστατεύουν τον φορέα να προμηθευτεί την πιο κατάλληλη έκδοση του MS Office για Κυβερνητικούς φορείς. Όπως είναι τώρα οι προδιαγραφές επιτρέπουν την προσφορά λογισμικού MS Office τύπου OEM (προεγκατεστημένο) το οποίο απευθύνεται σε οικιακούς χρήστες όταν αγοράζουν ένα νέο PC με το λογισμικό αυτοματισμού γραφείου προεγκατεστημένο. Οι άδειες τύπου OEM στερούνται πολλαπλών πλεονεκτημάτων έναντι αυτών που είναι διαθέσιμα από τα κατάλληλα προγράμματα μαζικής αδειοδότησης (Volume Licensing) της Microsoft που είναι εξειδικευμένα για μαζική προμήθεια & κεντρική διαχείριση από τους Κυβερνητικούς οργανισμούς. Τα πλεονεκτήματα αυτά που παρέχονται από τα εξειδικευμένα κυβερνητικά προγράμματα μαζικής αδειοδότησης και δεν παρέχονται από τις άδειες τύπου ΟΕΜ είναι τα εξής:
  - Ενιαία διαχείριση αδειών με την χρήση ενός και μόνο σειριακού αριθμού. Με τον ίδιο σειριακό αριθμό μπορεί να γίνει εγκατάσταση σε οποιαδήποτε υπολογιστικό σύστημα του Φορέα, μέχρι τον αριθμό των αδειών που αυτός έχει προμηθευτεί. Σε αντίθεση, στις άδειες τύπου OEM ο Φορέας στα πλαίσια του συγκεκριμένου διαγωνισμού θα προμηθευτεί 700 μεμονωμένες άδειες η κάθε μια με το δικό της σειριακό αριθμό και θα πρέπει να διαχειρίζεται 700 διαφορετικούς σειριακούς αριθμούς.
  - Μεταφερσιμότητα των αδειών χρήσης σε περίπτωση αντικατάστασης εξοπλισμού. Σε περίπτωση απόσυρσης εξοπλισμού, οι άδειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εγκατάσταση σε νέα υπολογιστικά συστήματα. Σε αντίθεση, οι άδειες τύπου ΟΕΜ δεν μπορούν να επανεγκατασταθούν σε άλλο υπολογιστικό σύστημα του Φορέα. Μια άδεια λογισμικού ΟΕΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο αρχικό σύστημα με το οποίο αγοράστηκε (προεγκατεστημένο).
  - Συνολική άδεια στο όνομα του Φορέα (1 σύμβαση για όλες τις άδειες χρήσης λογισμικού των προϊόντων Microsoft).
  - Εξειδικευμένο site στο Διαδίκτυο για την κεντρική ηλεκτρονική διαχείριση των αδειών, των σειριακών αριθμών και των υπολοίπων πλεονεκτημάτων, με αποτέλεσμα ο Φορέας να μπορεί να έχει συγκεντρωτική διαχείριση των αδειών του και να έχει πρόσβαση στους σειριακούς αριθμούς ανά πάσα στιγμή.
  - Διάθεση σειριακών αριθμών & δικαίωμα εγκατάστασης προηγουμένων εκδόσεων (Downgrade Rights). Έτσι για παράδειγμα με την προμήθεια αδειών για το λογισμικό αυτοματισμού γραφείου Office 2010, διατίθενται αυτόματα στον Φορέα μέσω του εξειδικευμένου site μαζικής αδειοδότησης ενιαίοι σειριακοί αριθμοί για εγκατάσταση και χρήση των προηγουμένων εκδόσεων, όπως Office 2007 και Office 2003.
  - Διάθεση των προγραμμάτων εγκατάστασης τόσο των τρεχουσών εκδόσεων όσο και των προηγουμένων. Ο Φορέας ανά πάσα στιγμή μπορεί να κατεβάσει από το διαδίκτυο το πρόγραμμα εγκατάστασης που τον ενδιαφέρει. Για παράδειγμα στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Φορέας μπορεί να βρει το εκτελέσιμο τόσο για την εγκατάσταση της έκδοσης Office 2010 όσο και της έκδοσης Office 2003. Έτσι ο Φορέας δεν χρειάζεται να προβαίνει σε αγορά μέσων εγκατάστασης, ενώ επιπλέον έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση και σε μέσα εγκατάστασης προηγουμένων εκδόσεων τα οποία επιπλέον δεν διατίθενται με άλλον τρόπο.
  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την προσθήκη της παρακάτω απαίτησης στις προδιαγραφές του διαγωνισμού:
  Το λογισμικό αυτοματισμού γραφείου θα πρέπει να προσφερθεί σε μορφή συνολικής κυβερνητικής άδειας στο όνομα του Φορέα με δυνατότητα μεταφοράς του σε οποιοδήποτε παλαιό ή νέο υπολογιστικό σύστημα του Φορέα και με δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης προηγούμενων εκδόσεών του.

  Καθώς θεωρούμε δεδομένη την αμεροληψία του Υπουργείου και την καλή θέλησή του για την υλοποίηση ενός επιτυχημένου και αξιόπιστου πληροφορικού συστήματος, προσβλέπουμε σε ενέργειές σας σχετικά με την αναδιατύπωση των προδιαγραφών του διαγωνισμού προκειμένου αυτές να επιτρέπουν τη συμμετοχή λύσεων με αντίστοιχες δυνατότητες και τεχνολογίες που μπορούν να προσφέρουν περισσότεροι του ενός προμηθευτές λογισμικού. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ουσιαστικά η «ανοικτότητα» του διαγωνισμού και εξασφαλίζεται η συμμετοχή περισσότερων λύσεων & η αύξηση του ανταγωνισμού, γεγονός που αποτελεί και βασικό σκοπό κάθε διαδικασίας Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τον τρόπο αυξάνεται σημαντικά ο δυνητικός αριθμός των υποψηφίων αναδόχων και τα περιθώρια του ανταγωνισμού, με προφανή πλεονεκτήματα & οφέλη για τον φορέα, ο οποίος θα μπορεί να επιλέξει την βέλτιστη τεχνοοικονομικά λύση από ένα ευρύτερο σύνολο προτάσεων προμηθευτών.

  Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

  Με εκτίμηση,

  Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος

 2. Ο/Η V.Kretsimos λέει:

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1

  Σελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

  Για την αποφυγή μεγάλου όγκου προσφοράς και για τη διευκόλυνση του έργου της επιτροπής προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτούνται να κατατεθούν σε ηλεκτρονικό μέσο (CD-ROM).

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2

  Σελ. 133/235, Παράρτημα ΣΤ, Άρθρο Γ.6.1
  Στους πίνακες των φάσεων διακρίνονται Δράσεις και Παραδοτέα ανά φάση του έργου, ενώ στο
  Σελ. 11/235, Παράρτημα Β’, Άρθρο 1.7
  αναφέρεται ότι
  «Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε δραστηριότητες και πακέτα εργασίας όπως αυτά αναφέρονται στις αναλυτικές προδιαγραφές του έργου»

  Παρακαλούμε, όπως προσδιορίσετε επακριβώς την ορολογία την οποία επιθυμείτε να τηρηθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, καθώς και τη δομή οργάνωσης των φάσεων.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3

  Σελ. 140/235, Γ.8 Εγγύηση καλής λειτουργίας – Συντήρηση
  Παρακαλούμε, όπως διευκρινίσετε ποιες ακριβώς είναι οι υπηρεσίες συντήρησης που ζητείται να παρέχονται κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας.
  Στην ενότητα αυτή δεν είναι σαφές ποιες ακριβώς είναι οι ζητούμενες υπηρεσίες.
  Για παράδειγμα, ενώ αναφέρεται
  «Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας παρέχονται δωρεάν όλες οι υπηρεσίες συντήρησης που αναφέρονται στη συνέχεια και αφορούν στο σύνολο του Έργου.»

  Στη συνέχεια αναφέρεται ότι:
  Επίσης, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης ο Ανάδοχος υποχρεούται:
   Να ενσωματώσει στο Σύστημα όλες τις αλλαγές της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για τα Σήματα καθώς και όλες τις αλλαγές της οργανωτικής δομής της ΔΕΒΙ για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) πρώτων μηνών της περιόδου εγγύησης.

  Και στη συνέχεια Σελ. 141-143 /235 αναφέρονται μία σειρά από άλλες υπηρεσίες συντήρησης.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4

  Σελ. 150/235, Παράρτημα ΣΤ’, Δ’ Μέρος, Πίνακες Συμμόρφωσης του Έργου, Πίνακας 1, #4
  Στην απαίτηση 4 αναφέρεται
  «Για κάθε δραστηριότητα και στάδιο να περιγραφούν αναλυτικά τα παραδοτέα που θα υποβάλλει ο υποψήφιος ανάδοχος.»

  Παρακαλούμε, όπως διευκρινίσετε εάν ο όρος «στάδιο» αφορά τα «πακέτα εργασίας» των φάσεων του έργου ή αναφέρεται σε κάποια άλλη δομή.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5

  Διάφορα σημεία όπου αναφέρεται η πρόσβαση στις εφαρμογές:

  Σελ. 102/235
  “που θα είναι διαδικτυακό (web-based), θα υποστηρίζει όλους τους γνωστούς ιστολογικούς περιηγητές (web browsers)”

  & Σελ. 105/235
  “Δεν θα απαιτείται επιπλέον λογισµικό-πελάτη (client server) για την πρόσβαση του χρήστη στο σύστημα εκτός από το web browser που διαθέτει ο προσωπικός υπολογιστής του χρήστη.”

  & Σελ. 152/235
  9. Τα προσφερόμενα συστήματα και εφαρμογές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε σταθμούς εργασίας ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και λογισμικού web browser. ΝΑΙ

  & Σελ. 212/235
  6 . Να παρέχεται πρόσβαση στο σύστημα μέσα από Web Client το οποίο να είναι προσβάσιμο μέσα από διαδεδομένους browsers όπως Internet Explorer και Mozilla Firefox, ταυτόχρονα. ΝΑΙ

  & Σελ. 213/235
  7 . Να παρέχεται πρόσβαση στο σύστημα μέσα από Thick Client. Τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα για αυτή τη λειτουργία πρέπει να είναι Microsoft Windows XP, 2000 & 2003, 2007. ΝΑΙ

  & Σελ. 215/235
  26 Να παρέχεται πρόσβαση στο σύστημα μέσα από web browsers (για HTML και Rich Client λειτουργικότητα) και ταυτόχρονα μέσα από ολοκληρωμένους WebDAV clients οι οποίοι είναι ενοποιημένοι με Windows Explorer, Office εφαρμογές και διαδεδομένα Email clients όπως MS Outlook & Lotus Notes.
  ΝΑΙ

  Κατόπιν των παραπάνω σημείων θα σας παρακαλούσαμε όπως διευκρινίσετε ακριβώς ζητείται ως προς το επίπεδο πρόσβασης των χρηστών στις εφαρμογές.
  Οι επιμέρους εφαρμογές θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από έναν ή περισσότερους web browsers;
  Θα πρέπει αυτοί να προσδιορισθούν ή θα προσδιορισθούν στο στάδιο της ανάλυσης;
  Θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση μόνο μέσω web browsers ή και μέσω thick clients;

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6

  Σελ. 119/235
  ———————–
  “Ο Ανάδοχος του έργου καλείται να πραγματοποιήσει την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των υπαρχόντων Βιβλίων Σημάτων της Δ.Ε.Β.Ι και τουλάχιστον των Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για τα Διεθνή σήματα. Ο στόχος της ψηφιοποίησης όλων των βιβλίων και των αποφάσεων των Διεθνών σημάτων τουλάχιστον είναι να προκύψει το πολύτιμο ψηφιακό αρχειακό υλικό που σε συνδυασμό με τη μετάπτωση δεδομένων θα επιτρέψει: “
  ————————-
  Καθώς μεταξύ τω ν άλλων στο κείμενο διαβούλευσης υπάρχουν αναφορές και σε θέματα OCR, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν από την ψηφιοποίηση απαιτείται η πλήρη μετατροπή των Βιβλίων σε ηλεκτρονικά κείμενα και η πλήρη αντιστοίχηση και διασύνδεση των πληροφοριών με τις πληροφορίες που θα προκύψουν από τη μετάπτωση των δεδομένων των υπαρχόντων εφαρμογών.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7

  Ενδεικτικά σημεία:

  Σελ. 79/235
  Για την λειτουργία της Δ.Ε.Β.Ι με τους ενδιαφερόμενους απαιτείται η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού κόμβου-πύλης (portal). Μέσω αυτού, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προβαίνουν σε :

  & Σελ. 96/235

  Γ.3.2.8 Διαδικτυακή Πύλη (Portal)

  & Σελ. 145/235
  11 Υποσύστημα – Διαδικτυακή Πύλη (Portal) Σημάτων 5

  Ενώ σε όλα το κείμενο γίνεται εκτενέστατη αναφορά σε Δικτυακή πύλη η οποία δυνητικά θα αποτελεί το κοινό σημείο πρόσβασης για όλους τους χρήστες (με πλήρη έλεγχο δικαιωμάτων πρόσβασης), δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά στους Πίνακες Συμμόρφωσης του έργου.
  Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν η Δικτυακή Πύλη που αναφέρεται στο σύνολο του κειμένου της διαβούλευσης είναι ένα απαραίτητο συστατικό της πρότασης, και να συμπληρωθούν κατάλληλα οι Πίνακες.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 8
  (Σε πιθανή αλληλεξάρτηση με την προηγούμενη παρατήρηση)

  Ενώ δεν υπάρχει καμία ανάλογη απαίτηση για τα υπόλοιπα συστήματα λογισμικού που ζητούνται γίνεται ειδική αναφορά στον αριθμό των αδειών του συστήματος Διαχείρισης εγγράφων

  Σελ. 211/235
  16.Ηλεκτρονική Διαχείριση Περιεχομένου, Εγγράφων και Ροών Εργασίας
  Συγκεκριμένα ζητείται για αυτό

  Σελ. 211/235
  1. Οι προσφερόμενες άδειες του υποσυστήματος Διαχείρισης Εγγράφων & Ψηφιοποίησης να καλύπτουν απεριόριστο αριθμό χρηστών(τιμολόγηση βάσει αριθμού CPUs) και ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων προς ψηφιοποίηση και τύπου σαρωτή. ΝΑΙ

  Να διευκρινισθεί ότι εφόσον ένα σύστημα είναι επιθυμητό να καλύπτει απεριόριστο αριθμό χρηστών αυτό δε μπορεί να διασφαλισθεί από μία τιμολόγηση βάσει αριθμού CPUs, καθώς οι δυνατότητες ενός λογισμικού εγκατεστημένου σε συγκεκριμένη υποδομή είναι δυνητικά πεπερασμένη και περιορισμένη βάσει των δυνατοτήτων και της υποδομής. Άρα, μία μελλοντική ανάγκη εξυπηρέτησης απεριορίστου αριθμού χρηστών θα απαιτήσει επέκταση της υποδομής και συνεπώς επέκταση και των CPUs άρα σερ κάθε περίπτωση επιπρόσθετου κόστους.

  Εκτιμούμε, μεταξύ των άλλων ότι η Ψηφιοποίηση δε θα γίνεται ποτέ από απεριόριστο αριθμό χρηστών –πόσο δε μάλλον όταν γίνεται αναφορά σε χρήση thick client (#7 Σελ. 213/235)-.
  Η ψηφιοποίηση εφόσον είναι επιθυμητό μπορεί να προϋποθέτει Μηχανισμό Ψηφιοποίησης ο οποίος και μόνο αυτός να μην περιορίζεται από αριθμό σελίδων προς ψηφιοποίηση.

  Η απαίτηση αυτή θα πρέπει –βάσει του κειμένου της διαβούλευσης- να αφορά τη Δικτυακή Πύλη που θα έπρεπε να ζητείται στον Πίνακα Συμμόρφωσης και όχι το προαναφερόμενο σύστημα το οποίο κατά βάση απευθύνεται στους εσωτερικούς χρήστες της Υπηρεσίας οι οποίοι θα έπρεπε να προσδιορισθούν προκειμένου να γίνει και καλύτερη εκτίμηση της απαιτούμενης υποδομής του συνολικού έργου προκειμένου να μπορούν να ικανοποιηθούν πραγματικά οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας των συστημάτων και της Υπηρεσίας.

  Επίσης, το συγκεκριμένο υποσύστημα θα πρέπει να είναι διακριτό ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων που αναφέρεται στη συνέχεια (Σελ. 215/235).

  Παρακαλούμε όπως αναθεωρήσετε τους σχετικούς Πίνακες, ώστε να συμβαδίζουν με την περιγραφή του έργου και τη προτεινόμενη αρχιτεκτονική τουλάχιστον στα προαναφερόμενα σημεία.

 3. Ο/Η admin λέει:

  Αυτή είναι η απάντηση στο σχόλιο – δοκιμή

 4. Ο/Η test λέει:

  δοκιμη εισαγωγης σχολίου