ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Eντάξεις πράξεων ΕΣΠΑ

Eντάξεις πράξεων ΕΣΠΑ στον τομέα του Εμπορίου

Τίτλος Πράξης Επιχειρ. Προγ. Π/Υ με ΦΠΑ Κωδ. ΟΠΣ
Ανάπτυξη εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων προμηθειών  Ε.Σ.Η.Δ.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 9.630.421,66 € 296273
Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ) μητρώου εμπορικών σημάτων Ψηφιακή Σύγκλιση 2.131.900,00 € 296479
Σύσταση και Πιλοτική Λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Εμπορίου  Ε.Π.Ε. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 1.440.330,00 € 296525
Πληροφ. Σύστημα Τιμών Φαρμάκων Ψηφιακή Σύγκλιση 506.264,00 € 296485

Comments are closed.