ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Απόφαση Υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Μελέτη ωρίμανσης και εξειδίκευσης για το έργο της Χαρτογράφησης των Αγορών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €), πλέον ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Comments are closed.