ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Διαβούλευση για τη Διαμόρφωση των Προτάσεων Στρατηγικής και Προτεραιοτήτων στον Τομέα του Εμπορίου, σε Εθνικό (τομεακό & περιφερειακό) Επίπεδο της Γ.Γ.Ε έως την 13-02-2014.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΟΣΠ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

4 Comments

 1. Ο/Η Αντώνης Μαραγκός - Στέλεχος Εταιρείας Ανάπτυξης και Προόδου Κυκλάδων λέει:

  Καταρχήν, θα ήθελα να σχολιάσω ότι τόσο το πνεύμα του κειμένου όσο και ο καθορισμός των προτεραιοτήτων της στρατηγικής, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Προτείνω για την περιοχή των Κυκλάδων, να ληφθεί υπόψη το κείμενο των προτάσεων οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά τη διεξαγωγή του 7ου Συνεδρίου Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων που πραγματοποιήθηκε στις 26-27 Οκτωβρίου στη Σαντορίνη, στην οποία συνεδρίασε σε διευρυμένη σύνθεση το Προεδρείο της ΕΣΕΕ. Στα πολύ σοβαρά θέματα που εξετάστηκαν στο Συνέδριο, θα θέλαμε να προσθέσουμε τα παρακάτω θέματα:
  1. Την ανάγκη ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του εμπορίου, όπου τουλάχιστον στην περιοχή των Κυκλάδων, εντοπίζονται σημαντικά κενά, τόσο σε εκπαίδευση όσο και σε δεξιότητες.
  2. Την ανάγκη ενίσχυσης συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων που παράγουν προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν στην απασχόληση, μέσα από δράσεις ενίσχυσης των ΜΜΕ (Ε.Π.ΑΝ., ΠΕΠ-ΕΣΠΑ). Σημειώνεται ότι το σύνολο των εμπορικών δραστηριοτήτων λιανικής έχει εξαιρεθεί από τον 2ο κύκλο ενίσχυσης των ΜΜΕ μέσω των ΠΕΠ, ενώ και οι δράσεις του Ε.Π.ΑΝ. θα λέγαμε ότι δεν ασχολήθηκαν με το εμπόριο. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις, όχι μόνο για το Νομό Κυκλάδων, αλλά για όλη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην οποία:

  -τo 54% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολείται στον τομέα (Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές οχημάτων και ειδών οικιακής χρήσης, ξενοδοχεία και εστιατόρια, μεταφορές και επικοινωνίες)

  -από το σύνολο των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια, το 24,12% ανήκει στον «καθαρά» Εμπορικό Τομέα

  -ο τομέας καταλαμβάνει το 51% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια.

  Δεν υποστηρίζουμε σε καμία περίπτωση τη λογική της εφαρμογής των ενισχύσεων χωρίς «φίλτρα» και προτεραιότητες, ούτε όμως και την οριζόντια εξαίρεση ενός τόσο σημαντικού τομέα, από δράσεις ενίσχυσης των ΜΜΕ.

  3. Όσον αφορά την αναβάθμιση των υποστηρικτικών δομών προς τις ΜΜΕ, πρέπει να ξεκινήσει από μια βαθιά τομή στη νοοτροπία τόσο της την κεντρικής εξουσίας όσο και των ενδιάμεσων δομών και τέλος, των τοπικών λειτουργών των υπηρεσιών. Οι δομές αυτές, πρέπει να τεθούν στη διάθεση του πολίτη – επιχειρηματία, ανατρέποντας τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.
  Σήμερα, που η ανάγκη σύμπνοιας και συμπόρευσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι μεγαλύτερη από ποτέ άλλοτε, το κράτος αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό της επιχειρηματικότητας, έχοντας κλονίσει στο μέγιστο βαθμό την εμπιστοσύνη που οφείλει να εμπνέει στους πολίτες του και δημιουργώντας το μεγαλύτερο χάσμα των τελευταίων δεκαετιών στη σχέση πολίτη – κράτους.
  Προκαλεί έκπληξη η άρνηση ή αδυναμία κατανόησης του ότι στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η πλειοψηφία των Ελληνικών οικογενειών, ο ιδιωτικός τομέας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να προσφέρει θέσεις εργασίας.
  Αντιθέτως, οι τελευταίες κυβερνήσεις έχουν επιδοθεί σε μια άνευ προηγουμένου επιθετική πολιτική απέναντι σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
  Πολύ σύντομα και όσο τα λουκέτα στις επιχειρήσεις αυξάνουν, δεν θα έχει νόημα να κάνουμε προτάσεις για αναπτυξιακή πολιτική καθώς αυτές απαιτούν πολιτικό σθένος και βούληση.
  Όσο το κράτος με την παράλογη φορολογική πολιτική του, απαιτεί να απορροφά το 48,5% – 55,5% των εισπράξεων των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα έχει πράξει τα μέγιστα για την απαξίωση της εργασίας, της ακίνητης και κινητής περιουσίας, την ξέφρενη πορεία των τιμών βασικών αγαθών και τον σταδιακό θάνατο της αγοράς, δεν έχει νόημα να μιλάμε για προτάσεις, εξωστρέφεια και επενδύσεις. Αν απόδειξη της τόνωσης της εξωστρέφειας είναι η αύξηση των εξαγωγών, οφειλόμενη κύρια σε πετρελαιοειδή των γνωστών ομίλων, τότε ζούμε σε βαθύ σκοτάδι.

 2. Θεσσαλονίκη, 13.02.2014
  Αριθ. Πρωτ.: 4004

  ΠΡΟΣ: κ. Στέφανο Κομνηνό
  Γενικό Γραμματέα Εμπορίου
  Υπουργείου Ανάπτυξης
  και Ανταγωνιστικότητας

  Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

  Στο πλαίσιο της τρέχουσας διαβούλευσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, για τη διαμόρφωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων στον τομέα του εμπορίου σε εθνικό επίπεδο, για την περίοδο 2014 – 2020, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα κάτωθι.
  Κατόπιν μελέτης του κειμένου της διαβούλευσης, που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΥΣΕΔ Εμπορίου, εντοπίσαμε μία σειρά από ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα 7 «Θεματικοί Στόχοι που επιλέγονται, προτεινόμενες επενδυτικές προτεραιότητες και δράσεις» του παραπάνω κειμένου, που εκτιμούμε ότι εμφανίζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον και τις οποίες θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας, θεωρώντας ότι το Επιμελητήριό μας θα μπορούσε να συνεισφέρει ενεργά στην υλοποίησή τους, κατά την προαναφερθείσα προγραμματική περίοδο.
  - Υπηρεσίες μιας στάσης στα πεδία της μεταφοράς γνώσης, τεχνολογίας και καινοτομίας, της υποστήριξης συνεργασιών και συμπράξεων (cluster support services), της διαμεσολάβησης για πρόσβαση στη χρηματοδότηση, του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, της εξωστρέφειας και της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων (7.1 ΘΣ1).
  - Δημιουργία clusters μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων άλλων τομέων, ερευνητικών κέντρων και φορέων χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση καινοτομιών στο πλαίσιο της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης (7.1 ΘΣ1).
  - Υπηρεσίες μιας στάσης στα πεδία της μεταφοράς γνώσης, τεχνολογίας και καινοτομίας, της υποστήριξης συνεργασιών και συμπράξεων (cluster support services), της διαμεσολάβησης για πρόσβαση στη χρηματοδότηση, του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, της εξωστρέφειας και της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων (7.3 ΘΣ3).
  - Καθιέρωση του «Ελληνικού Σήματος» για τα προϊόντα ελληνικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας βάσης δεδομένων Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελληνικών Προϊόντων / Υπηρεσιών στα / στις οποία / οποίες έχει απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (7.3 ΘΣ3).
  - Πρόσβαση των εμπορικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση με ανάπτυξη και χρήση κατάλληλα προσαρμοσμένων χρηματοδοτικών εργαλείων συμπεριλαμβανομένης της μικρο – χρηματοδότησης (7.3 ΘΣ3).
  - Δράσεις για την αποδοτική χρήση των πόρων σε κτίρια του εμπορικού τομέα (π.χ. εξοικονόμηση νερού, εκμετάλλευση των παραπροϊόντων και υποπροϊόντων) (7.6 ΘΣ6).
  - Ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ) και άλλων συλλογικών φορέων του εμπορίου (ΕΣΕΕ, Επιμελητήρια και Κεντρική Ένωση αυτών κλπ) προκειμένου να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τα μέλη τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και να συμβάλουν εποικοδομητικά στον κοινωνικό διάλογο (7.8 ΘΣ8).
  - Επιμόρφωση επαγγελματιών / επιχειρηματιών / στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα του εμπορίου σε θέματα όπως εξωστρέφεια / ανάπτυξη εξαγωγών, λειτουργία επιχείρησης σε συνθήκες κρίσης, πράσινη επιχειρηματικότητα, εταιρική κοινωνική ευθύνη, ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας, σύσταση και λειτουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters), διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και διαμετακομιστικό εμπόριο κ.α. (7.8 ΘΣ8).
  Αξιότιμε κύριε Γενικέ, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας προκειμένου να εξετάσουμε περαιτέρω από κοινού τα ζητήματα προγραμματισμού και υλοποίησης των παραπάνω δράσεων.

  Με τιμή
  Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και
  Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

  Εμμανουήλ Βλαχογιάννης

 3. 1.1 Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας για το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να υποστηριχθούν εκτός της χρηματοδότησης των υποδομών- που λίγο πολύ υπάρχει- η χρηματοδότηση ενεργειών μάρκετινγκ στο 100% σε συγκεκριμένες αγορές εξωτερικού με επιδότηση των υπηρεσιών προβολής που διενεργούνται στο εξωτερικό.
  1.2 Θα μπορούσαν δύο και περισσότερες επιχειρήσεις να συμπράξουν η μία σαν έμπορος και οι άλλες σαν παραγωγοί ντόπιων προϊόντων. Αυτό όμως προϋποθέτει να υπάρχει αρκετός χρόνος από τη δημοσιότητα του προγράμματος έως την εκπνοή της προθεσμίας για να είναι δυνατή η ανεύρεση παραγωγικών επιχειρήσεων που να μπορούν να διαχειριστούν επιδοτούμενα προγράμματα με ευθύνη και ταχύτητα.
  1.3 Στην αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων πρέπει κάθε Υπηρεσία να δημιουργεί τα απαιτούμενα, να ορίζονται ειδικοί που θα επιβεβαιώνουν ότι οι προδιαγραφές τηρήθηκαν και οι υπηρεσίες του Δημοσίου να προβαίνουν σε ελέγχους προς επιβεβαίωση και πιθανή επιβολή ποινής. Αυτό και μόνο θα μείωνε δραστικά τους χρόνους καθώς και τη διαφθορά πχ όταν υπάρχει μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας βεβαιωμένης από μηχανικό σε τι εξυπηρετεί η επιτόπια επίσκεψη της πυροσβεστικής για να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας, θα μπορούσε να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο.

  2.1 Ως προς τα third party logistics ειδικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να ενισχυθούν επιχειρήσεις που προσφέρουν πλήρεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες πχ αποθήκευσης, τιμολόγησης, είσπραξης, παρακολούθησης δεμάτων κτλ. Η ενίσχυση τέτοιων επιχειρήσεων θα μειώσει τη συνολική δαπάνη στην οικονομίας του e-commerce σε υποδομές δίνοντας δυνατότητα να επενδυθούν περισσότεροι πόροι στο Μάρκετινγκ.
  2.2 Για την εξωστρέφεια οι υπηρεσίες logistics πρέπει να αγοράζονται ή να δημιουργούνται σε αγορές –στόχους διότι η Ελλάδα είναι στην άκρη της Ευρώπης και η αποστολή τμηματικά εμπορευμάτων στοιχίζει πολύ (ιδίως δεμάτων) και είναι πολύ χρονοβόρα.
  2.3 Η Γ.Γ.Ε. θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει μετά από δημιουργία ενός cluster επιχειρήσεων τη δημιουργία εμπορικών κέντρων σε χώρες-στόχους στο εξωτερικό (σε ανάλογη δραστηριότητα προέβη πρόσφατα η Τουρκία στην Φρανκφούρτη).
  2.4 Ειδικά για την ανάπτυξη εξαγωγών από e-commerce εταιρίες πρέπει να δημιουργηθεί φορέας που θα συγκεντρώνει όλες τις παραγγελίες για το εξωτερικό για να υπάρξουν οικονομίες κλίμακας.

  3. Το κυριότερο πρόβλημα των εμπορικών επιχειρήσεων είναι η χρηματοδότηση και κυρίως:

  3.1 Έλλειψη χρηματοδότησης λόγω νέας επιχείρησης ή λόγω κρίσης ελλειμματικής επιχείρησης η ο οποία κρίνεται δυσμενώς από τις Τράπεζες.
  3.2 Μία άλλη παράμετρος είναι η αδυναμία των μετόχων να προσφέρουν εξασφαλίσεις.
  3.3 Οι τράπεζες αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν λόγω έλλειψης κεφαλαίων.
  3.4 Ο εμπορικός τομέας σήμερα θεωρείται μη παραγωγικός και συνεπώς μη επιλέξιμος για χρηματοδότηση.
  Για όλους αυτούς τους λόγους και μέχρι οι τράπεζες να μπορούν να χρηματοδοτούν να δημιουργηθούν εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης, ιδίως των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα ενίσχυσης βάσει επιχειρηματικού σχεδίου.

  4.1 Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων βάσει των τελευταίων παρεμβάσεων (Υπηρεσία μιας στάσης) δεν έλυσε το πρόβλημα ιδίως ως προς το χρόνο. Χρειάζεται ριζική ρύθμιση.
  4.2 Οι τελευταίες παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας και οι διάφορες τυπικότητες που εισήγαγε ως προς την ανελαστικότητα ωραρίων, τη μη δυνατότητα άτομα της ίδιας επιχείρησης να μπορούν ελεύθερα να καλύπτουν ανάγκες της επιχείρησης δεν προωθούν την επιχειρηματικότητα δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο και θεσπίζονται για την επιβολή ποινών .

  5.1 Κωδικοποίηση την νομοθεσίας για το εμπόριο είναι σημαντική και θα διευκόλυνε στον έλεγχο αλλά και στην νομιμότερη λειτουργία των επιχειρήσεων.
  5.2 Στον τομέα των ελέγχων για παραβάσεις ,πρέπει να δοθεί προσοχή στην εκπαίδευση της αγοράς στη δημιουργία κωδικών αυτορρύθμισης στο πρότυπο της αγοράς διαφήμισης και στην περίπτωση ποινής να συντομευτεί η διαδικασία με τη χρήση της τεχνολογίας για να μην κρατάμε ομήρους τις επιχειρήσεις επί μακρόν.
  5.3 Η πάταξη του παραεμπορίου μπορεί να έχει επιπτώσεις μόνο αν είναι άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική. Η εμπλοκή δικαστηρίων στη διαδικασία, δεν παρέχει προστασία στις σωστές επιχειρήσεις, χρειάζονται διοικητικά μέτρα.
  5.4 Η πάταξη του παραεμπορίου μπορεί να έχει επιπτώσεις μόνο αν είναι άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική. Η εμπλοκή δικαστηρίων στη διαδικασία, δεν παρέχει προστασία στις σωστές επιχειρήσεις, χρειάζονται διοικητικά μέτρα.
  6 Τα διάφορα προγράμματα για την εκπαίδευση νέων ή πρώην μισθωτών του Υπουργείου Εργασίας είναι πολύ ανελαστικά για να εφαρμοστούν από εμπορικές επιχειρήσεις, ιδίως στην παρούσα κρίση που όλες οι επιχειρήσεις έχουν προβεί σε μειώσεις προσωπικού και ωραρίων. Σχεδόν ποτέ δεν κρίνεται η ουσία παρά ο τύπος αυστηρά εφαρμοσμένος. Το αποτέλεσμα είναι σωστές επιχειρήσεις να αποφεύγουν να μπλέξουν σε τέτοια προγράμματα.

  Ελληνική Ένωση Πωλήσεων από Απόσταση και Ηλεκτρονικού Εμπορίου

 4. Ο/Η Ισιδωρος Γιαμαιος λέει:

  Παρασκευη ενδυματων με σκοπο την εξαγωγη σε ευρωπαϊκες χωρες ( ελληνικης προελευσης)