ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΣΕΔ/ΕΜΠ

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. στον τομέα του Εμπορίου.  (Ε.Υ.Σ.Ε.Δ.  Εμπ)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/06/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2015
Περίληψη

Η ΕΥΣΕΔ/ ΕΜΠ  εγκρίνει την συνημμένη Απόφαση προς κάθε ενδιαφερόμενο για συμμετοχή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για την ΕΥΣΕΔ/ ΕΜΠ.

H συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων προσφερόντων, θα διενεργηθεί από τη Μονάδα Γ΄ της ΕΥΣΕΔ/ΕΜΠ.

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών 1

Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών 2

Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών 3

Comments are closed.