ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης…αρ. Σύμβασης 01-2012/ΕΥΣΕΔ

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα  με το άρθρο 26 του ν.4024/2011(ΦΕΚ226/Α/2011, Ημέρα Τρίτη 10-04-2012 και ώρα 11.00΄π.μ.,στο γραφείο 436 της Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. Εμπ.(Μονάδα Γ), θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση …

Comments are closed.