ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Κατ’ αρχήν αποδοχή προσφορών..συστάδων επιχειρήσεων (clusters)..

Κατ’ αρχήν αποδοχή προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού της διακήρυξης 3/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ., σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΕΥΣΕΔ Εμπ 533/03-10-2011 απόφασή μας, για την «Προετοιμασία δράσεων ενίσχυσης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για σύσταση ή /και επέκταση Επιχειρηματικών Συνεργατικών Σχηματισμών ή αλλιώς συστάδων επιχειρήσεων (clusters) με οριζόντιες ή/και κάθετες διασυνδέσεις με έμφαση στο εμπόριο».

Comments are closed.