ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Αντικατάσταση μελών… δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου των Ανωνύμων Εταιρειών

Αντικατάσταση μελών, Αναδιατύπωση-συμπλήρωση του έργου και τροποποίηση του χρόνου λήξεως επιμέρους εργασιών, της με αριθμ.πρωτ.498/13-09-2011 της Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου των Ανωνύμων Εταιρειών.

Comments are closed.