ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας .. « Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών».

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας  για το έργο με τίτλο« Δημιουργία Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών».

Comments are closed.