ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του  Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, καθώς και οι Προδιαγραφές Σηματοδότησης ταμπελών – πινακίδων του ΕΠΑΝ ΙΙ.  Αντίστοιχες προδιαγραφές βρίσκονται στους Δικτυακούς τόπους και των υπόλοιπων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Comments are closed.