ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ..υπαίθριου εμπορίου ..

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: της με αριθμ. 01/30-09-2011/ΕΥΣΕΔ σύμβασης “Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής »

Comments are closed.