ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Ιουλίου, 2020:

(2η) Έγκριση Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19

2η Έγκριση Αιτήσεων Χρηματοδότησης

4η Τροποποίηση ΥΑ της Πρόσκλησης για την Επιδότηση Τόκων

4η Τροποποίηση της ΥΑ της Πρόσκλησης για την επιδότηση τόκων υφισταμένων δανείων μικρών και μεσαίων  πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19.

  1. Υπουργική Απόφαση
  2. Αναλυτική πρόσκληση με διακριτές τις αλλαγές.

Σύμφωνα με την τροποποίηση:

  • Διαφοροποιείται ο έλεγχος προβληματικότητας, ώστε να συνάδει με τα οριζόμενα στο ΠΠ και τις διευκρινίσεις της Ε.Ε.
  • Καθίστανται επιλέξιμα τα κοινοπρακτικά δάνεια
  • Ρυθμίζονται διάφορα άλλα διαδικαστικά θέματα

4η Τροποποίηση ΥΑ

ΦΕΚ 4ης Τροποποίησης

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων». Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠΑΝΕΚ: 031ΚΕ, α/α ΟΠΣ: 4416

20200729_1H_tropop_prosklisisPerival_Ypodom

Ενέργειες Δημοσιότητας Δικαιούχων Επιδότησης Τόκων Α Κύκλου

e-banner_epidotisi tokon gia epichiriseis_EL

e-banner_epidotisi tokon gia epichiriseis_EN

e-banner_epidotisi tokon

odigies pros trapezes gia orthi efarmogi ypochreoseon pliroforisis

odigies_dimosiotitas_pros dikaiouchous

poster epidotisi tokon_gia epichiriseis_EL

poster epidotisi tokon_gia epichiriseis_EN

Επέκταση των μέτρων κρατικής ενίσχυσης (1) Στήριξη δανείων των ΜΜΕ (2) Χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων εγγυήσεις για νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης

Επισυνάπτεται απόφαση των Υπηρεσιών της ΕΕ, αναφορικά με το μέτρο επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων και το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ covid, βάσει της οποίας είναι δυνατή η χορήγηση ενίσχυσης για τα δύο αυτά Μέτρα σε ΜπΜΕ που ήταν προβληματικές την 31/12/2019.

Απόφαση των Υπηρεσιών της ΕΕ

Σύνοψη Δράσης «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

29-12-20 SYNOPSH DRASHS-PERIBALLONTIKES YPODOMES

H Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» με μια ματιά…

perivallontikes ypodomes_h drasi me mia matia

Αποδοχή και Έγκριση Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»

Αποδοχή και Έγκριση Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του παραδοτέου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης για τα κριτήρια διαχωρισμού έργων των Τομέων Βιομηχανίας-Εμπορίου που θα ενισχυθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο κα το ΕΣΠΑ», στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)» με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από τον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών του Άρθρου 119 του Ν.4412/2016.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ COVID-19 ΒΑΣΕΙ ΠΠ

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε το Προσωρινό Πλαίσιο (ΠΠ) , που αποτελεί τη νομική βάση για την υλοποίηση των δράσεων Επιδότησης Επιτοκίου Υφιστάμενων Επιχειρηματικών Δανείων και Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ COVID .

Επισυνάπτουμε τη σχετική τροποποίηση, με βάση της οποία :

  • Απλοποιούνται οι υποχρεώσεις δημοσιότητας και διαφάνειας (με επίπτωση κυρίως στην επιδότηση επιτοκίου), σημείο 22 της τροποποίησης.
  • Για Μικρές και πολύ Μικρές  επιχειρήσεις ο έλεγχος προβληματικής  για το  31/12/2019 περιορίζεται στην υποχρέωση η επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία/παύση πληρωμών. Δεν απαιτείται συνεπώς πλήρωση του κριτηρίου περί μη απώλειας του μισού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου τους, σημείο 15 της τροποποίησης.

Επίσης μετά από ερώτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Ε.Ε.,  διευκρινίστηκε ότι ακόμα και αν η επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) ήταν προβληματική 31/12/2009 και προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος προς ενίσχυση και τη χορήγηση αυτής, είναι δυνατό να ενισχυθεί βάσει Π.Π. (επισυνάπτεται η σχετική απάντηση)

Διευκρινίζεται ότι η επιβεβαίωση της προβληματικότητας (για τη δεδομένη περίοδο) πραγματοποιείται βάσει πρόσφατων διαθέσιμων οικονομικών καταστάσεων/στοιχείων  που έχει υποχρέωση νόμιμα να τηρεί η επιχείρηση, είτε υποχρεωτικά είτε οικειοθελώς, ανεξαρτήτως αν έχουν δημοσιευτεί ή όχι, εφόσον δίνουν τη δυνατότητα υπολογισμού των αντίστοιχων μεγεθών.

3η τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης