ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2014:

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

fek anathesis armodiotiton document

Δημόσια διαβούλευση Τεχνικής Προδιαγραφής του σχεδιαζόμενου έργου «Προμήθεια ειδικών μετρητικών φορητών συστημάτων για τη διενέργεια ποσοτικών ελέγχων στα πρατήρια υγρών καυσίμων», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 50.000€ (πλέον ΦΠΑ)

Παρακαλούμε για τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις σας ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σχεδιαζόμενου μετρητικού συστήματος για την οριστικοποίηση της Τεχνικής Προδιαγραφής, έτσι ώστε η επικείμενη διακήρυξη να καταστεί άρτια και τεχνικά εφαρμόσιμη.

Υποδοχή σχολίων διαβούλευσης έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2014 (05/09/2014), ημέρα Παρασκευή

Τυχόν επισυναπτόμενα αρχεία να μην υπερβαίνουν τα Δύο (2) Μbytes

Texniki prodiagrafi eidikon metriton foriton sistimaton

 

Εγκύκλιος κλεισίματος ΕΣΠΑ και διευκρινίσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ