ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2013:

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής του έργου «Εμπειρογνωμοσύνη για τη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων στον τομέα του εμπορίου, σε εθνικό (τομεακό και περιφερειακό) επίπεδο»

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπή παραλαβής παρακολούθησης TEC S.A

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για αντικατάσταση Προέδρου επιτροπής ενστάσεων του έργου δημιουργία Ο.Π.Σ μητρώου εμπορικών σημάτων

Ανακοίνωση κλήρωσης Ο.Π.Σ

Εταιρίες που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο προμηθευτών της ΕΥΣΕΔ / ΕΜΠ

katalogos promhtheutwn eggrafoy ths eysed

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΣΕΔ/ΕΜΠ

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. στον τομέα του Εμπορίου.  (Ε.Υ.Σ.Ε.Δ.  Εμπ)
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/06/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2015
Περίληψη

Η ΕΥΣΕΔ/ ΕΜΠ  εγκρίνει την συνημμένη Απόφαση προς κάθε ενδιαφερόμενο για συμμετοχή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για την ΕΥΣΕΔ/ ΕΜΠ.

H συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων προσφερόντων, θα διενεργηθεί από τη Μονάδα Γ΄ της ΕΥΣΕΔ/ΕΜΠ.

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών 1

Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών 2

Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών 3