ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Μαΐου, 2013:

Ανάρτηση αποφάσεων συγκροτησης & στελεχωσης επιτροπών παραλαβής -αξιολόγησης προσφορών & ενστασεων του διαγωνισμού για το έργο ΟΠΣ Μητρώου Σημάτων

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος απο υποψήφιο ανάδοχο του έργου παραθέτουμε τις σχετικές αποφάσεις συγκρότησης και στελέχωσης των επιτροπών παραλαβής-αξιολόγησης και ενστάσεων για το έργο της διακήρυξης ΕΥΣΕΔ/02/2011 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ». (περισσότερα…)