ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Απριλίου, 2013:

Εργο: Βελτίωση & κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους & μορφής

Στο κατωτέρω link μπορείτε να βρειτε πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου και τη σχετική νομοθεσία. (περισσότερα…)

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης για αντικατάσταση Προέδρου …..

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης για αντικατάσταση Προέδρου Σωτηρίου Μασγανά της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους»

antikatastash proedrou epitrophs OOSA

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης για Επιτροπές Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Προσφορών και Ενστάσεων – Προδικαστικών Προσφυγών του έργου ΟΠΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

klirosi epitropon OPS SHMATVN