ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2013:

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης για Επιτροπή Παραλαβής Υλικών της ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ

20130322_225_anakoinosi

Διευκρινήσεις επι ερωτημάτων σχετικών με τους όρους της δξης 2/2011 του ΟΠΣ Μητρώου Εμπορικών Σημάτων

Παρατίθενται διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που ετέθησαν από ενδιαφερόμενους σχετικά με τους όρους της διακήρυξης 02/2011 για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ».

(περισσότερα…)