ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2013:

Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε για την Προκήρυξη του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών». Με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχουν κάποιες βασικές κατευθύνσεις. Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.antagonistikotita.gr/pep/index.aspΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝ ΙI 14.1.2013

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ:
ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝ ΙI 14.1.2013

..επαναληπτική κλήρωση.. Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό ..

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/2011), ημέρα Παρασκευή (11/01/2013) και ώρα 13.00, στο γραφείο 237 της Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. Εμπ. (Μονάδα Γ), θα διενεργηθεί επαναληπτική κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους» (κωδ. ΟΠΣ 376551), λόγω αποδοχής εξαίρεσης αρχικά κληρωθέντων μελών.

Συγκρότηση Επιτροπής .. Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό ..

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της Συμφωνίας Συνεισφοράς με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους».