ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου 11th, 2012:

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Αρ.Πρωτ.604/10-12-12

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Αρ.Πρωτ.604/10-12-12

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/2011)   Ημέρα Πέμπτη 13/12/2012 και ώρα 13.00 μ.μ., στο γραφείο 237 της Ε.Σ.Υ.Ε.Δ. Εμπ. (Μονάδα Γ), θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Yλικών ,για την αγορά αναλωσίμων και φωτοαντιγραφικού μηχανήματος της Ε.Σ.Υ.Ε.Δ. Εμπορίου της ΓΓΕ, των έργων : (περισσότερα…)

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Αρ.Πρωτ.603/10-12-12

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Αρ.Πρωτ.603/10-12-12

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/2011)  Ημέρα Πέμπτη 13/12/2012 και ώρα 11.00 π.μ., στο γραφείο 237 της Ε.Σ.Υ.Ε.Δ. Εμπ. (Μονάδα Γ), θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής  Παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών ,για την αγορά αναλωσίμων και φωτοαντιγραφικού μηχανήματος της Ε.Σ.Υ.Ε.Δ. Εμπορίου της ΓΓΕ, των έργων : (περισσότερα…)