ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2012:

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΟΠΣ 376551

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/2011), ημέρα Πέμπτη (03/01/2013) και ώρα 13.00, στο γραφείο 237 της Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. Εμπ. (Μονάδα Γ), θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους» (κωδ. ΟΠΣ 376551).

Πρόσκληση ….επέκταση Επιχειρηματικών Συνεργατικών Σχηματισμών ή αλλιώς συστάδων επιχειρήσεων (clusters) ..

Πρόσκληση στην ημερίδα εργασίας  για την παρουσίαση της μελέτης / εμπειρογνωμοσύνης  «Προετοιμασία δράσεων για την ενίσχυση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για σύσταση ή /και επέκταση Επιχειρηματικών Συνεργατικών Σχηματισμών ή αλλιώς συστάδων επιχειρήσεων (clusters) με οριζόντιες ή/και κάθετες διασυνδέσεις με έμφαση στο εμπόριο.»

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Αρ.Πρωτ.604/10-12-12

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Αρ.Πρωτ.604/10-12-12

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/2011)   Ημέρα Πέμπτη 13/12/2012 και ώρα 13.00 μ.μ., στο γραφείο 237 της Ε.Σ.Υ.Ε.Δ. Εμπ. (Μονάδα Γ), θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Yλικών ,για την αγορά αναλωσίμων και φωτοαντιγραφικού μηχανήματος της Ε.Σ.Υ.Ε.Δ. Εμπορίου της ΓΓΕ, των έργων : (περισσότερα…)

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Αρ.Πρωτ.603/10-12-12

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Αρ.Πρωτ.603/10-12-12

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/Α/2011)  Ημέρα Πέμπτη 13/12/2012 και ώρα 11.00 π.μ., στο γραφείο 237 της Ε.Σ.Υ.Ε.Δ. Εμπ. (Μονάδα Γ), θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής  Παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών ,για την αγορά αναλωσίμων και φωτοαντιγραφικού μηχανήματος της Ε.Σ.Υ.Ε.Δ. Εμπορίου της ΓΓΕ, των έργων : (περισσότερα…)