ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2012:

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας ..Δράσεις νομικής υποστήριξης .. εφαρμογή του ΕΣΗΔΠ..

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την  ενέργεια «Δράσεις νομικής υποστήριξης για την επιτυχή εφαρμογή του ΕΣΗΔΠ και επιχειρησιακού σχεδιασμού και νομικής υποστήριξης για τη ρύθμιση αναθετουσών αρχών (εθνικών, κεντρικών λοιπών»