ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2012:

Εμπειρογνωμοσύνη Καταγραφής και Ελέγχου Τεκμηρίωσης …. Ενδοομιλικών Συναλλαγών των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Επανάληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου, για την Εμπειρογνωμοσύνη Καταγραφής και Ελέγχου Τεκμηρίωσης των Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Κατεβάστε την σχετική Διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 22/08/2012

Νομική Εμπειρογνωμοσύνη … ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης της υλοποίησης του έργου «Νομική Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων».

Κατεβάστε την σχετική Πρόσκληση και την σχετική Απόφαση Υλοποίησης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 22/08/2012

Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και ΑΔΑ

Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και ΑΔΑ 20120628_Εγκύκλιος