ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2011:

Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μέχρι 31.12.2012 προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα. Σχετική επιστολή ΕΥΘΥ.

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του  Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, καθώς και οι Προδιαγραφές Σηματοδότησης ταμπελών – πινακίδων του ΕΠΑΝ ΙΙ.  Αντίστοιχες προδιαγραφές βρίσκονται στους Δικτυακούς τόπους και των υπόλοιπων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Επανάληψη της διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισμού μελέτης cluster

Απόρριψη προσφυγής και επανάληψη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της  διαδικασίας Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προετοιμασία δράσεων για την ενίσχυση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για σύσταση ή /και επέκταση Επιχειρηματικών Συνεργατικών (περισσότερα…)