ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Οκτωβρίου, 2011:

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ..υπαίθριου εμπορίου ..

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: της με αριθμ. 01/30-09-2011/ΕΥΣΕΔ σύμβασης “Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής »

Αναβολή του διαγωνισμού…Ο.Π.Σ Μητρώου Εμπορικών Σημάτων.

Αναβολή του διαγωνισμού της διακήρυξης ΕΥΣΕΔ Εμπ 2/2011 για την πράξη«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ)  Μητρώου Εμπορικών Σημάτων»

Σύμβαση έργου ..κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου

Σύμβαση έργου 527 «Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε  είδους και  μορφής»