ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2011:

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού..Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης ..

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της με α.π. 349/04-07-2011 απόφασης, για την υλοποίηση της Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού..ενδοομιλικών συναλλαγών..

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της Δ/ξης 01/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ. για την ανάδειξη αναδόχου για την Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων.. κωδικοποίηση ..υπαίθριου εμπορίου….

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας για το έργο :  “Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής »

Διευκρινήσεις επί των όρων του Διαγωνισμού 02/2011 «ΟΠΣ Μητρώου Εμπορικών Σημάτων»

Παρατίθενται διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που ετέθησαν από ενδιαφερόμενους σχετικά με τους όρους της διακήρυξης 02/2011 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ». (περισσότερα…)

ΕΥΘΥ_ Οδηγίες επιτάχυνσης υλοποίησης ΕΠ ΕΣΠΑ

ΕΥΘΥ_32312/21-072011- Οδηγίες επιτάχυνσης υλοποίησης ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013