ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2011:

..αποδοχή των προσφορών ..της Δ/ξης 01/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ..ενδοομιλικών συναλλαγών ..

Κατ΄ αρχήν αποδοχή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό της Δ/ξης 01/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ. για την ανάδειξη αναδόχου για την Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών των ελληνικών επιχειρήσεων.

..αποδοχή των προσφορών ..Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης .. ενδοομιλικών συναλλαγών ..

Κατ΄ αρχήν αποδοχή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό της με α.π. 349/04-07-2011 απόφασης για την υλοποίηση της Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αποδοχή της οικονομικής προσφοράς ..υπαίθριου εμπορίου ..

Αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της Ένωσης φυσικών προσώπων, των Κ/νου Δάμη, Βασιλικής Θηβαίου, Μαρίας Βαμβακά, για την Πράξη «Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής».

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού μελέτης cluster

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προετοιμασία δράσεων για την ενίσχυση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για σύσταση ή /και επέκταση Επιχειρηματικών Συνεργατικών Σχηματισμών (περισσότερα…)