ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2011:

Προκήρυξη .. ΟΠΣ Μητρώου Εμπορικών Σημάτων

Η ΕΥΣΕΔ/Εμπ της ΓΓΕ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ) μητρώου εμπορικών σημάτων». (περισσότερα…)

..διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης..

Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις. (περισσότερα…)

Αποδοχή .. και αποσφράγιση του οικονομικού μέρους.. υπαίθριου εμπορίου..

Αποδοχή της προσφοράς της Ένωσης των Κ/νου Δάμη, Βασιλικής Θηβαίου, Μαρίας Βαμβακά και αποσφράγιση του οικονομικού μέρους αυτής για την Πράξη «Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής». Κατεβάστε την σχετική απόφαση.

Διευκρινίσεις επί .. της Διακήρυξης 01/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ.

Σε συνέχεια διευκρινιστικών ερωτημάτων που μας τέθηκαν, αναφορικά με τον διαγωνισμό της Δ/ξης 01/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ., για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εμπειρογνωμοσύνη Καταγραφής και Ελέγχου Τεκμηρίωσης των Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών των Ελληνικών Επιχειρήσεων,  δίδονται οι κάτωθι διευκρινήσεις.

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής .. ενδοομιλικών συναλλαγών …

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών και Επιτροπής Ενστάσεων για τα υποέργα της Πράξης «Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (περισσότερα…)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών..Νομική Εμπειρογνωμοσύνη.. ενδοομιλικών συναλλαγών.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υλοποίηση του έργου «Νομική Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων». (περισσότερα…)

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού .. Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών ..

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εμπειρογνωμοσύνη Καταγραφής και Ελέγχου Τεκμηρίωσης των Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών των Ελληνικών Επιχειρήσεων. (περισσότερα…)