ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Ιουνίου, 2011:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΕΑΝ

Μεταξύ των δράσεων που αναφέρονται στην Προκήρυξη (κατηγορία δράσεων ΣΤ) περιλαμβάνεται και η ενίσχυση επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΕΑΝ 

Ομάδα εργασίας – Χερσαίες Οδικές Εμπορευματικές μεταφορές

Απόφαση συγκρότησης ομάδας εργασίας για τη δράση κρατικών ενισχύσεων με τίτλο : «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών»  Απόφαση συγκρότησης ομάδας εργασίας

Λήξη διαβούλευσης του οδηγού .. Oδικών Mεταφορών.

Έληξε η παραλαβή των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος ενίσχυσης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».  Θα ακολουθήσει  η επεξεργασία και αξιολόγηση των σχολίων. Ευχαριστούμε  για την συμμετοχή σας.

Δημόσια διαβούλευση ….Εκσυγχρονισμός Xερσαίων Eμπορευματικών Oδικών Mεταφορών..

03/6/2011 – Δημόσια διαβούλευση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος ενίσχυσης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων τομέα του Εμπορίου (ΕΥΣΕΔ Εμπ.) του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ξεκινάει σήμερα  τη δημόσια διαβούλευση στο συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος (περισσότερα…)