ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Απριλίου, 2011:

Απόφαση Ματαίωσης ..κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου ..

Απόφαση Ματαίωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης για το έργο : “Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής”. Κατεβάστε την σχετική απόφαση Ματαίωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας    και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ