ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2011:

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας..απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων ..

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την  Πράξη Σχεδιασμός και αποτύπωση απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων και υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας ”. Κατεβάστε τo σχετικό έγγραφο Διευκρινίσεις επι της διαδικασίας

Επιτροπής Παραλαβής ..απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων..

Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών  και Επιτροπής Ενστάσεων  με διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την  Πράξη “ Σχεδιασμός και αποτύπωση απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων και υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας ”. Κατεβάστε την σχετική απόφαση Επιτροπή παραλαβής αποσφράγισης   και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.