ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2011:

Έληξε η παραλαβή σχολίων ..

Έληξε η παραλαβή σχολίων, στις 27-01-2011, της Δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ) μητρώου εμπορικών σημάτων».  Θα ακολουθήσει  η επεξεργασία και αξιολόγηση των σχολίων. Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους.

Έγκριση διαδικασίας ..κωδικοποίηση.. του υπαίθριου εμπορίου..

Έγκριση διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης για το έργο : “Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής”.  Κατεβάστε την σχετική απόφαση Έγκριση διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης . Αντικείμενο του Έργου είναι η κωδικοποίηση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου (περισσότερα…)