ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου 24th, 2010:

..Ένταξη .. απλουστευμένων διαδικασιών .. των τιμών φαρμάκων

Απόφαση για την Ένταξη της Πράξης  «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» στον άξονα 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, με κωδ. ΟΠΣ 311541Απόφαση για την Ένταξη της Πράξης

Τίτλος Πράξης Επιχειρ. Προγ. Π/Υ με ΦΠΑ Κωδ. ΟΠΣ
Σχεδιασμός και αποτύπωση απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων και υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας. Διοικητική Μεταρρύθμιση 24.600,00 € 311541