ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου 21st, 2010:

Απόφαση διενέργειας διαγωνισμού ΟΠΣ εμπορικών σημάτων

Διενέργεια διαγωνισμού για την  εκπόνηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 296479 κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ05880010 και με εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό  2.131.900 €. Διενέργεια διαγωνισμού για την εκπόνηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ.) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

Kωδικοποίηση κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου

Τίτλος Πράξης Επιχειρ. Προγ. Π/Υ με ΦΠΑ Κωδ. ΟΠΣ
Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε  είδους και  μορφής ΕΥΣΣΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 15.000,00 € 311533