ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση του σχέδιου του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1452 «Διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων – Απαιτήσεις και συστάσεις»

Ανακοινώθηκε από τον Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛΟΤ το σχέδιο του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1452 «Διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων – Απαιτήσεις και συστάσεις» το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. (περισσότερα…)

Δημόσια διαβούλευση Τεχνικής Προδιαγραφής του σχεδιαζόμενου έργου «Προμήθεια ειδικών μετρητικών φορητών συστημάτων για τη διενέργεια ποσοτικών ελέγχων στα πρατήρια υγρών καυσίμων», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 50.000€ (πλέον ΦΠΑ)

Παρακαλούμε για τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις σας ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σχεδιαζόμενου μετρητικού συστήματος για την οριστικοποίηση της Τεχνικής Προδιαγραφής, έτσι ώστε η επικείμενη διακήρυξη να καταστεί άρτια και τεχνικά εφαρμόσιμη.

Υποδοχή σχολίων διαβούλευσης έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2014 (05/09/2014), ημέρα Παρασκευή

Τυχόν επισυναπτόμενα αρχεία να μην υπερβαίνουν τα Δύο (2) Μbytes

Texniki prodiagrafi eidikon metriton foriton sistimaton

 

Διαβούλευση για τη Διαμόρφωση των Προτάσεων Στρατηγικής και Προτεραιοτήτων στον Τομέα του Εμπορίου, σε Εθνικό (τομεακό & περιφερειακό) Επίπεδο της Γ.Γ.Ε έως την 13-02-2014.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΟΣΠ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Λήξη διαβούλευσης του οδηγού .. Oδικών Mεταφορών.

Έληξε η παραλαβή των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος ενίσχυσης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».  Θα ακολουθήσει  η επεξεργασία και αξιολόγηση των σχολίων. Ευχαριστούμε  για την συμμετοχή σας.

Δημόσια διαβούλευση ….Εκσυγχρονισμός Xερσαίων Eμπορευματικών Oδικών Mεταφορών..

03/6/2011 – Δημόσια διαβούλευση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος ενίσχυσης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων τομέα του Εμπορίου (ΕΥΣΕΔ Εμπ.) του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ξεκινάει σήμερα  τη δημόσια διαβούλευση στο συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος (περισσότερα…)

.. αξιοποίηση σχολίων Δημόσιας Διαβούλευσης ..ΟΠΣ σημάτων

Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία και αξιολόγηση των σχολίων που παρελήφθησαν από την Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου Διακήρυξης του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ) μητρώου εμπορικών σημάτων»  Κατεβάστε την σχετική απόφαση  Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας

Έληξε η παραλαβή σχολίων ..

Έληξε η παραλαβή σχολίων, στις 27-01-2011, της Δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ) μητρώου εμπορικών σημάτων».  Θα ακολουθήσει  η επεξεργασία και αξιολόγηση των σχολίων. Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους.

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης Ο.Π.Σ εμπορικών σημάτων

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ) μητρώου εμπορικών σημάτων»

Έναρξη διαβούλευσης:  30-12-2010   Λήξη διαβούλευσης:  27-01-2011

Οδηγίες διαβούλευσης

(περισσότερα…)

Οδηγίες διαβούλευσης

Τα βήματα που πρεπει να ακολουθήσει κάποιος  στον δικτυακό μας τόπο για δημόσια  διαβούλευση ειναι τα εξής:

(περισσότερα…)