ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Διακηρύξεις

Επανάληψη της διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισμού μελέτης cluster

Απόρριψη προσφυγής και επανάληψη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της  διαδικασίας Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προετοιμασία δράσεων για την ενίσχυση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για σύσταση ή /και επέκταση Επιχειρηματικών Συνεργατικών (περισσότερα…)

Αναβολή του διαγωνισμού…Ο.Π.Σ Μητρώου Εμπορικών Σημάτων.

Αναβολή του διαγωνισμού της διακήρυξης ΕΥΣΕΔ Εμπ 2/2011 για την πράξη«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ)  Μητρώου Εμπορικών Σημάτων»

Σύμβαση έργου ..κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου

Σύμβαση έργου 527 «Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε  είδους και  μορφής»

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού..Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης ..

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της με α.π. 349/04-07-2011 απόφασης, για την υλοποίηση της Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού..ενδοομιλικών συναλλαγών..

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της Δ/ξης 01/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ. για την ανάδειξη αναδόχου για την Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων.. κωδικοποίηση ..υπαίθριου εμπορίου….

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας για το έργο :  “Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής »

Διευκρινήσεις επί των όρων του Διαγωνισμού 02/2011 «ΟΠΣ Μητρώου Εμπορικών Σημάτων»

Παρατίθενται διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που ετέθησαν από ενδιαφερόμενους σχετικά με τους όρους της διακήρυξης 02/2011 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ». (περισσότερα…)

..αποδοχή των προσφορών ..της Δ/ξης 01/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ..ενδοομιλικών συναλλαγών ..

Κατ΄ αρχήν αποδοχή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό της Δ/ξης 01/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ. για την ανάδειξη αναδόχου για την Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών των ελληνικών επιχειρήσεων.

..αποδοχή των προσφορών ..Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης .. ενδοομιλικών συναλλαγών ..

Κατ΄ αρχήν αποδοχή των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό της με α.π. 349/04-07-2011 απόφασης για την υλοποίηση της Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αποδοχή της οικονομικής προσφοράς ..υπαίθριου εμπορίου ..

Αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της Ένωσης φυσικών προσώπων, των Κ/νου Δάμη, Βασιλικής Θηβαίου, Μαρίας Βαμβακά, για την Πράξη «Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής».