ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟΙΑ Rotating Header Image

Διακηρύξεις

Μετάθεση ημερομηνιών του Πρόχειρου Διαγωνισμού της Διακήρυξης 01/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ

Μετάθεση ημερομηνιών του Πρόχειρου Διαγωνισμού της Διακήρυξης 01/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ. για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εμπειρογνωμοσύνη Καταγραφής και Ελέγχου Τεκμηρίωσης των Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Δείτε σχετικά:

Εμπειρογνωμοσύνη Καταγραφής και Ελέγχου Τεκμηρίωσης …. Ενδοομιλικών Συναλλαγών ..

2012_08_01 Ανακοίνωση για τόπο υποβολής προσφορών Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης

2012_08_01 Ανακοίνωση για τόπο υποβολής προσφορών Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης

Εμπειρογνωμοσύνη Καταγραφής και Ελέγχου Τεκμηρίωσης …. Ενδοομιλικών Συναλλαγών των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Επανάληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου, για την Εμπειρογνωμοσύνη Καταγραφής και Ελέγχου Τεκμηρίωσης των Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Κατεβάστε την σχετική Διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 22/08/2012

Νομική Εμπειρογνωμοσύνη … ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης της υλοποίησης του έργου «Νομική Εμπειρογνωμοσύνη καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων».

Κατεβάστε την σχετική Πρόσκληση και την σχετική Απόφαση Υλοποίησης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 22/08/2012

Κατ’ αρχήν αποδοχή προσφορών..συστάδων επιχειρήσεων (clusters)..

Κατ’ αρχήν αποδοχή προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού της διακήρυξης 3/2011/ΕΥΣΕΔ Εμπ., σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΕΥΣΕΔ Εμπ 533/03-10-2011 απόφασή μας, για την «Προετοιμασία δράσεων ενίσχυσης (περισσότερα…)

..διευκρινήσεις .. Διαγωνισμού 03/2011..συστάδων επιχειρήσεων (clusters)..

Παρατίθενται διευκρινήσεις επί ερωτήματος  που τέθηκε  από ενδιαφερόμενη εταιρία, επί των όρων του Διαγωνισμού 03/2011 (περισσότερα…)

Επανάληψη της διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισμού μελέτης cluster

Απόρριψη προσφυγής και επανάληψη (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της  διαδικασίας Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Ευρώ, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προετοιμασία δράσεων για την ενίσχυση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για σύσταση ή /και επέκταση Επιχειρηματικών Συνεργατικών (περισσότερα…)

Αναβολή του διαγωνισμού…Ο.Π.Σ Μητρώου Εμπορικών Σημάτων.

Αναβολή του διαγωνισμού της διακήρυξης ΕΥΣΕΔ Εμπ 2/2011 για την πράξη«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ)  Μητρώου Εμπορικών Σημάτων»

Σύμβαση έργου ..κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου

Σύμβαση έργου 527 «Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε  είδους και  μορφής»

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού..Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης ..

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της με α.π. 349/04-07-2011 απόφασης, για την υλοποίηση της Νομικής Εμπειρογνωμοσύνης καταγραφής και ελέγχου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων.