ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Rotating Header Image

Επιτροπές-ομάδες

Επιτροπής Παραλαβής ..απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων..

Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών  και Επιτροπής Ενστάσεων  με διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την  Πράξη “ Σχεδιασμός και αποτύπωση απλουστευμένων διαδικασιών καθορισμού των τιμών φαρμάκων και υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας ”. Κατεβάστε την σχετική απόφαση Επιτροπή παραλαβής αποσφράγισης   και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

.Συγκρότηση Επιτροπής .. κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου..

Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών και Επιτροπής Ενστάσεων με διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Πράξη «Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής». Κατεβάστε την σχετική απόφαση Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπών

Σύσταση και συγκρότηση στην ΕΥΣΕΔ Εμπ/Κ ομάδας εργασίας

Σύσταση και συγκρότηση στην ΕΥΣΕΔ Εμπ/Κ ομάδας εργασίας, για το έργο με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μητρώου Εμπορικών Σημάτων» . omada-ergasias-simata